Заседание на Комисията за разглеждане и решаване на предложения за промени в транспортната схема на област Пловдив

На 18 април се проведе второто заседание за 2019 г. на комисията за разглеждане и решаване на предложения за промени в транспортната схема на област Пловдив.

Прочетете повече

Обява за конкурс за длъжността „Старши експерт“ в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл.10а, ал. 1 и 2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Прочетете повече

Областният управител подкрепя второто издание на международната изложба мозайки „Балкански мостове“

Второто издание на международна изложба мозайки „Балкански мостове” ще стартира на 18 април в Балабанова къща. Изложбата е част от събитийния календар по повод 50 годишния юбилей на ОИ „Старинен Пловдив” и обединява творби на 47 автора от 6 държави, които са селектирани за участие.

Прочетете повече

Областния управител председателства Регионален съвет за развитие на Южен централен район

Областният управител на Област Пловдив Здравко Димитров председателства проведеното в Пловдив 40-то заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/.

Прочетете повече

Обява за конкурс за длъжността ”Юрисконсулт” в Отдел „Правен и административен контрол“

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл.10а, ал. 1 и 2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Прочетете повече