Обява за конкурс за длъжността „Главен експерт“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 27.03.2018г. 15:26ч.)

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Областен управител обявява конкурс за длъжността „Главен експерт“ …

Повече