2972. Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации

Информация за предоставяне на услугата: Във връзка с изпълнение на задълженията на областните администрации по Закона за ратифициране на Конвенцията

Прочетете повече