Редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК – Пловдив

На 18.02.2019 г. в Областна администрация – Пловдив се проведе редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив,

Прочетете повече

Областният управител Здравко Димитров запозна министър-председателя Бойко Борисов с детайли по инцидента с дерайлиралия влак

Областният управител Здравко Димитров запозна министър-председателя Бойко Борисов с детайлите по инцидента с дерайлиралия в ранните сутрешни часове влак на гара Пловдив.

Прочетете повече

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Пловдив 2016 – 2020г.

Законът за социално подпомагане и Правилникът за прилагането му въвеждат законодателна рамка в развитието на социалните услуги чрез планиране на разкриването, закриването, промяната на капацитета и предоставянето им на общинско и областно ниво на базата на анализ на потребностите от социални услуги.

Прочетете повече