Разрешение за строеж № РД-20-32/13.03.2019г.

РАЗРЕШАВАМ на възложителя “Електроенергиен системен оператор” EАД, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 201, ЕИК 175201304, съгласно одобрения от Областния управител на област Пловдив на 12.03.2019 г. работен инвестиционен проект за обект …

Прочетете повече