Обява за конкурс за длъжността ”Юрисконсулт” в Отдел „Правен и административен контрол“

Актуализация: 31.05.2019г. 09:46ч.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл.10а, ал. 1 и 2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Прочетете повече