Регионална среща по ИСИС в Областна администрация – Пловдив

На 5.06.2019 г. в Областна администрация – Пловдив се проведе Регионална среща във връзка с изпълнението на Плана за действие по Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г. (ИСИС) за 2019 г. Министерството на икономиката, дирекция „Икономическа политика“

Прочетете повече