Областният управител Дани Каназирева откри първото заседание на Областния координационен център

Областният управител Дани Каназирева откри първото заседание на Областния координационен център по Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Прочетете повече

Каназирева: Структура или звено „Зелена система“ ще е в полза на Пловдив и ще отговори на изискванията на хората

На среща с кмета Здравко Димитров и с областния управител Дани Каназирева представители на Съюза на ландшафтни архитекти – дружество Пловдив и специалисти по озеленяване представиха необходимостта от създаването на дирекция “Зелена система“ към община Пловдив, която да планира и управлява всички дейности.

Прочетете повече

Заповед № ДС-12-2/23.01.2020г.

Разрешавам на „Петоника 2000“ ООД с ЕИК 205364650, като собственик на поземлени имоти с идентификатори: 06505.11.2, 06505.11.3, 06505.11.4, 06505.11.5 и 06505.11.7 в землището на с. Брестовица да възложат изработване на ПУП – парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект.

Прочетете повече