Областната комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на област Пловдив проведе първото си заседание за тази година

Липсата на пътна маркировка и сигнализация, неосветени пешеходни пътеки , нужда от изграждане на „легнали полицаи“ и видеонаблюдение, както и засилен контрол срещу нерегламентираните състезания / гонки/ са основните проблеми, които трябва да бъдат решени в областта

Прочетете повече