Приеха план-приема за учебната 2020-2021 година

В Областна администрация се проведе първото заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Пловдив. То бе открито от заместник-областния управител Евелина Апостолова, която е и председател на комисията.

Прочетете повече