Разрешение за строеж № ДС-09-9/26.08.2020г.

РАЗРЕШАВАМ на Възложителя „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив с ЕИК: 115010670 да извърши строително-монтажни работи, съгласно одобрения от Областния управител на област Пловдив на 25.08.2020 г. технически инвестиционен проект за обект

Прочетете повече
Списък на МЗХГ на имоти придобили характеристики на гора по смисъла на Закона за горите

Списък на МЗХГ на имоти придобили характеристики на гора по смисъла на Закона за горите

Относно: Списък на МЗХГ на имоти придобили характеристики на гора по смисъла на Закона за горите

Прочетете повече
Списък на МЗХГ на имоти придобили характеристики на гора по смисъла на Закона за горите

Списък на МЗХГ на имоти придобили характеристики на гора по смисъла на Закона за горите

Относно: Списък на МЗХГ на имоти придобили характеристики на гора по смисъла на Закона за горите

Прочетете повече

Каназирева: Започва изграждането на новия водопровод на село Пъдарско

Областният управител Дани Каназирева подписа техническия проект за изграждането на новия водопровод на село Пъдарско, община Брезово, с който дългосрочно ще се реши проблема с качеството на питейната вода.

Прочетете повече