Списък на МЗХГ на имоти придобили характеристики на гора по смисъла на Закона за горите – Асеновград

Списък на МЗХГ на имоти придобили характеристики на гора по смисъла на Закона за горите – Асеновград

Относно: Списък на МЗХГ на имоти придобили характеристики на гора по смисъла на Закона за горите

Прочетете повече