Решения №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14/2018 на ОбС Марица

На основание чл.32, ал.2 от Закона за администрацията и във връзка с осъществявания контрол за законосъобразност по чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ констатирах частична незаконосъобразност на Решение №9, №10, №11, №12, №13 и №14 – в частта им по пункт II, взети с Протокол №1 от 30.01.2018 г. на общински съвет „Марица“.

Повече

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017