Решение № 369/2017г. на ОбС Хисаря

На основание чл.32, ал.2 от Закона за администрацията и във връзка с осъществявания контрол за законосъобразност по чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, констатирах частична незаконосъобразност.

Повече

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017