Решение № 273/2017г. на ОбС Брезово

По повод осъществен административен контрол, и на основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, връщам за ново обсъждане в Общински съвет Брезово и съобразяване с дадените указания, в законовия 7-дневен срок, Решение № 273, взето с Протокол № 29 от 26.10.2017г.

Повече

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017