Решение № 295/2017г. на ОбС Брезово

По повод осъществен административен контрол, и на основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, връщам за ново обсъждане в Общински съвет Брезово и съобразяване с дадените указания, в законовия 7-дневен срок, Решение № 295, взето с Протокол № 31 от 30.11.2017г.

Повече

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017