Решениe № 514/2018г. на ОбС Раковски

На основание чл.32, ал.2 от Закона за администрацията и във връзка с осъществявания контрол за законосъобразност по чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, е констатирана незаконосъобразност на Решение № 343, взето с протокол № 22 от 26.04.2017г. според следните основания:

Повече

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017