Решениe № 141/2018г. на ОбС Съединение

ОСПОРВАМ решение № 141, взето с протокол № 17 от 22.12.2017г. на Общински съвет Съединение, потвърдено в решение № 1, взето с протокол № 1 от 11.01.2018г. на Общински съвет Съединение, като незаконосъобразен административен акт на основание чл. 146, т. 2 и т. 5 от АПК. СЕЗИРАМ Административен съд – Пловдив за произнасяне по същество и отмяна на решение № 141, взето с протокол № 17 от 22.12.2017г. на Общински съвет Съединение, потвърдено в решение № 1, взето с протокол № 1 от 11.01.2018г. на Общински съвет Съединение.

Повече

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017