Решениe № 4/2018г. на ОбС Стамболийски

ОСПОРВАМ решение № 4, взето с протокол № 4 от 15.01.2018г. на Общински съвет Стамболийски, като незаконосъобразен административен акт на основание чл. 146, т. 3 от АПК. СЕЗИРАМ Административен съд – Пловдив за произнасяне по същество и отмяна на решение № 4, взето с протокол № 4 от 15.01.2018г. на Общински съвет Стамболийски.

Повече

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017