Решениe № 536/2017г. на ОбС Куклен

На основание чл.32, ал.2 от Закона за администрацията и във връзка с осъществявания контрол за законосъобразност по чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ констатирах незаконосъобразност на Решение №536, взето на Редовно заседание с Протокол № 47 от 24.11.2017 г. на общински съвет Куклен.

Повече

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017