Решение № 265/2017 на ОбС Марица

На основание чл.32, ал.2 от Закона за администрацията и във връзка с осъществявания контрол за законосъобразност по чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ констатирах незаконосъобразност на Решение №265, взето с Протокол №10 от 29.08.2017 г. на общински съвет „Марица“.

Повече

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017