Решение № 258/2018г. на ОбС Хисаря

На основание чл.32, ал.2 от Закона за администрацията и във връзка с осъществявания контрол за законосъобразност по чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, констатирах незаконосъобразност на Решение № 454, взето на редовно заседание с Протокол № 53 от 06.02.2018 г. на Общински съвет – Хисаря, с което се приема бюджета на Община Хисаря за 2018 г.

Повече

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017