Решение № 321/2018г. на ОбС Брезово

На основание чл.32, ал.2 от Закона за администрацията и във връзка с осъществявания контрол за законосъобразност по чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ констатирах частична незаконосъобразност на Решение №321, взето с Протокол №35 от 22.02.2018 г. на общински съвет Брезово.

Повече

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017