Списък на МЗХ за обявяване на земеделските територии

Относно: Списък на МЗХ за обявяване на  земеделските територии, които са придобили характеристиките на гора съгл. чл. 83 от Закона за горите

Преглед

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017