Решение № 55/2018г. на ОбС Родопи

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, във връзка с осъществявания контрол по чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, връщам за ново обсъждане в Общински съвет „Родопи“ и съобразяване с дадените указания, в законовия 7-дневен срок, Решение № 55, взето с Протокол № 4 от 22.03.2018г. на общински съвет „Родопи“.

Повече

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017