1965: Издаване на удостоверения , че имотът е отписан от актовите книги за имотите-държавна собственост

Информация за предоставяне на услугата:

Информация за обработка на услугата може да получавате:

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017