Заповед № РД-20-104/15.10.2015г.

Относно: разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за линеен обект на техническата инфраструктура.

Преглед

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017