Годишен отчет – 2016г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност

Годишен отчет – 2016г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Годишен отчет – 2016г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017