Регистър контрол по решения на Общински съвети

No Документ Относно Преглед
1 Решение № 200/2018 на ОбС Марица

Връщане на Решение № 200/2018 на ОбС Марица

2 Решение № 53/2018г. на ОбС Перущица

Връщане на Решение № 53/2018г. на ОбС Перущица

3 Решение № 331/2018 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 331/2018 на ОбС Първомай

4 Решениe № 44/2018г. на ОбС Съединение

Спиране на Решениe № 44/2018г. на ОбС Съединение

5 Решения № 971, 972, 976/2018г. на ОбС Карлово

Решения № 971, 972, 976/2018г. на ОбС Карлово

6 Решение № 269/2018 на ОбС Калояново

Връщане на Решение № 269/2018 на ОбС Калояново

7 Решения №№ 37, 44/2018г. на ОбС Съединение

Връщане на Решения №№ 37, 44/2018г. на ОбС Съединение

8 Решение № 124/2018 на ОбС Марица

Връщане на Решение № 124/2018 на ОбС Марица

9 Решение № 503/2018г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 503/2018г. на ОбС Хисаря

10 Решение № 66/2018г. на ОбС Родопи

Спиране на Решение № 66/2018г. на ОбС Родопи

11 Решение № 55/2018г. на ОбС Родопи

Спиране на Решение № 55/2018г. на ОбС Родопи

12 Решениe № 568/2018г. на ОбС Раковски

Връщане на Решениe № 568/2018г. на ОбС Раковски

13 Решения №№ 16, 23/2018г. на ОбС Перущица

Връщане на Решения №№ 16, 23/2018г. на ОбС Перущица

14 Решение № 312/2018 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 312/2018 на ОбС Първомай

15 Решение № 943/2018г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 943/2018г. на ОбС Карлово

16 Решениe № 25/2018г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 25/2018г. на ОбС Съединение

17 Решение № 55/2018г. на ОбС Родопи

Връщане на Решение № 55/2018г. на ОбС Родопи

18 Решения №№ 585, 586, 587/2018г. на ОбС Куклен

Връщане на Решения №№ 585, 586, 587/2018г. на ОбС Куклен

19 Решение № 291/2018 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 291/2018 на ОбС Първомай

20 Решение № 321/2018г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 321/2018г. на ОбС Брезово

21 Решения №№ 460, 462, 466/2018г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решения №№ 460, 462, 466/2018г. на ОбС Хисаря

22 Решение № 454/2018г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 454/2018г. на ОбС Хисаря

23 Решениe № 1246/2018г. на ОбС Асеновград

Заповед за оспорване на Решениe 1246/2018г. на ОбС Асеновград

24 Решениe № 1245/2018г. на ОбС Асеновград

Заповед за оспорване на Решениe 1245/2018г. на ОбС Асеновград

25 Решениe № 1244/2018г. на ОбС Асеновград

Заповед за оспорване на Решениe 1244/2018г. на ОбС Асеновград

26 Решения №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14/2018 на ОбС Марица

Връщане на Решения №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14/2018 на ОбС Марица

27 Решениe № 4/2018г. на ОбС Стамболийски

Заповед за оспорване на Решение № 4/2018г. на ОбС Стамболийски

28 Решениe № 2/2018г. на ОбС Стамболийски

Заповед за оспорване на Решение № 2/2018г. на ОбС Стамболийски

29 Решение № 866/2018г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 866/2018г. на ОбС Карлово

30 Решение № 8/2018г. на ОбС Пловдив

Връщане на Решение № 8/2018г. на ОбС Пловдив