Регистър контрол по решения на Общински съвети

No Документ Относно Преглед
1 Решениe № 44/2018г. на ОбС Съединение

Спиране на Решениe № 44/2018г. на ОбС Съединение

2 Решения № 971, 972, 976/2018г. на ОбС Карлово

Решения № 971, 972, 976/2018г. на ОбС Карлово

3 Решение № 269/2018 на ОбС Калояново

Връщане на Решение № 269/2018 на ОбС Калояново

4 Решения №№ 37, 44/2018г. на ОбС Съединение

Връщане на Решения №№ 37, 44/2018г. на ОбС Съединение

5 Решение № 124/2018 на ОбС Марица

Връщане на Решение № 124/2018 на ОбС Марица

6 Решение № 503/2018г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 503/2018г. на ОбС Хисаря

7 Решение № 66/2018г. на ОбС Родопи

Спиране на Решение № 66/2018г. на ОбС Родопи

8 Решение № 55/2018г. на ОбС Родопи

Спиране на Решение № 55/2018г. на ОбС Родопи

9 Решениe № 568/2018г. на ОбС Раковски

Връщане на Решениe № 568/2018г. на ОбС Раковски

10 Решения №№ 16, 23/2018г. на ОбС Перущица

Връщане на Решения №№ 16, 23/2018г. на ОбС Перущица

11 Решение № 312/2018 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 312/2018 на ОбС Първомай

12 Решение № 943/2018г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 943/2018г. на ОбС Карлово

13 Решениe № 25/2018г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 25/2018г. на ОбС Съединение

14 Решение № 55/2018г. на ОбС Родопи

Връщане на Решение № 55/2018г. на ОбС Родопи

15 Решения №№ 585, 586, 587/2018г. на ОбС Куклен

Връщане на Решения №№ 585, 586, 587/2018г. на ОбС Куклен

16 Решение № 291/2018 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 291/2018 на ОбС Първомай

17 Решение № 321/2018г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 321/2018г. на ОбС Брезово

18 Решения №№ 460, 462, 466/2018г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решения №№ 460, 462, 466/2018г. на ОбС Хисаря

19 Решение № 454/2018г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 454/2018г. на ОбС Хисаря

20 Решениe № 1246/2018г. на ОбС Асеновград

Заповед за оспорване на Решениe 1246/2018г. на ОбС Асеновград

21 Решениe № 1245/2018г. на ОбС Асеновград

Заповед за оспорване на Решениe 1245/2018г. на ОбС Асеновград

22 Решениe № 1244/2018г. на ОбС Асеновград

Заповед за оспорване на Решениe 1244/2018г. на ОбС Асеновград

23 Решения №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14/2018 на ОбС Марица

Връщане на Решения №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14/2018 на ОбС Марица

24 Решениe № 4/2018г. на ОбС Стамболийски

Заповед за оспорване на Решение № 4/2018г. на ОбС Стамболийски

25 Решениe № 2/2018г. на ОбС Стамболийски

Заповед за оспорване на Решение № 2/2018г. на ОбС Стамболийски

26 Решение № 866/2018г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 866/2018г. на ОбС Карлово

27 Решение № 8/2018г. на ОбС Пловдив

Връщане на Решение № 8/2018г. на ОбС Пловдив

28 Решение № 184/2018г. на ОбС Лъки

Връщане на Решение № 184/2018г. на ОбС Лъки

29 Решениe № 141/2017г. на ОбС Съединение

Спиране на Решениe № 141/2017г. на ОбС Съединение

30 Решениe № 135/2017г. на ОбС Съединение

Спиране на Решениe № 135/2017г. на ОбС Съединение

2734 Views | Last update 22.11.2018 17:41:39