Регистър контрол по решения на Общински съвети

No Документ Относно Преглед
1 Решение № 690/2018г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 690/2018г. на ОбС Хисаря

2 Решение № 717/2018г. на ОбС Раковски

Връщане на Решение № 717/2018г. на ОбС Раковски

3 Решение № 372/2018 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 372/2018 на ОбС Първомай

4 Решение № 681/2018г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 681/2018г. на ОбС Хисаря

5 Решениe № 1726/2018г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решениe № 1726/2018г. на ОбС Асеновград

6 Решения № 692, 693/2018г. на ОбС Раковски

Връщане на Решения № 692, 693/2018г. на ОбС Раковски

7 Решение № 312/2018 на ОбС Калояново

Връщане на Решение № 312/2018 на ОбС Калояново

8 Решениe № 701/2018г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 701/2018г. на ОбС Куклен

9 Решение № 359/2018 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 359/2018 на ОбС Първомай

10 Решение № 410/2018г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 410/2018г. на ОбС Брезово

11 Решения №№ 1620, 1627/2018г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решения №№ 1620, 1627/2018г. на ОбС Асеновград

12 Решениe № 693/2018г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 693/2018г. на ОбС Куклен

13 Решение № 619/2018г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 619/2018г. на ОбС Хисаря

14 Решениe № 1589/2018г. на ОбС Асеновград

Връщане на Решениe 1589/2018г. на ОбС Асеновград

15 Решение № 321/2018г. на ОбС Пловдив

Връщане на Решение № 321/2018г. на ОбС Пловдив

16 Решение № 1088/2018г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 1088/2018г. на ОбС Карлово

17 Решения №№ 296, 297/2018г. на ОбС Калояново

Връщане на Решения №№ 296, 297/2018г. на ОбС Калояново

18 Решениe № 72/2018г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 72/2018г. на ОбС Съединение

19 Решение № 313/2018г. на ОбС Кричим

Връщане на Решение № 313/2018г. на ОбС Кричим

20 Решения №№ 63, 65/2018г. на ОбС Перущица

Връщане на Решения №№ 63, 65/2018г. на ОбС Перущица

21 Решения №№ 111, 113, 114/2018г. на ОбС Родопи

Връщане на Решения №№ 111, 113, 114/2018г. на ОбС Родопи

22 Решение № 367/2018г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 367/2018г. на ОбС Брезово

23 Решение № 200/2018 на ОбС Марица

Връщане на Решение № 200/2018 на ОбС Марица

24 Решение № 53/2018г. на ОбС Перущица

Връщане на Решение № 53/2018г. на ОбС Перущица

25 Решение № 331/2018 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 331/2018 на ОбС Първомай

26 Решениe № 44/2018г. на ОбС Съединение

Спиране на Решениe № 44/2018г. на ОбС Съединение

27 Решения № 971, 972, 976/2018г. на ОбС Карлово

Решения № 971, 972, 976/2018г. на ОбС Карлово

28 Решение № 269/2018 на ОбС Калояново

Връщане на Решение № 269/2018 на ОбС Калояново

29 Решения №№ 37, 44/2018г. на ОбС Съединение

Връщане на Решения №№ 37, 44/2018г. на ОбС Съединение

30 Решение № 124/2018 на ОбС Марица

Връщане на Решение № 124/2018 на ОбС Марица