Регистър контрол по решения на Общински съвети

No Документ Относно Преглед
1 Решение № 387/2017г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 387/2017г. на ОбС Хисаря

2 Решение № 172/2017г. на ОбС Сопот

Връщане на Решение № 172/2017г. на ОбС Сопот

3 Решение № 273/2017г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 273/2017г. на ОбС Брезово

4 Решение № 748/2017г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 748/2017г. на ОбС Карлово

5 Решения №№ 209, 212/2017г. на ОбС Калояново

Връщане на Решения №№ 209, 212/2017г. на ОбС Калояново

6 Решениe № 432/2017г. на ОбС Раковски

Връщане на Решениe № 432/2017г. на ОбС Раковски

7 Решениe № 100/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 100/2017г. на ОбС Съединение

8 Решение № 222/2017г. на ОбС Кричим

Връщане на Решение № 222/2017г. на ОбС Кричим

9 Решение № 264/2017г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 264/2017г. на ОбС Брезово

10 Решение № 691/2017г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 691/2017г. на ОбС Карлово

11 Решение № 265/2017 на ОбС Марица

Връщане на Решение № 265/2017 на ОбС Марица

12 Решение № 683/2017г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 683/2017г. на ОбС Карлово

13 Решениe № 489/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 489/2017г. на ОбС Куклен

14 Решениe № 1073/2017г. на ОбС Асеновград

Връщане на Решениe № 1073/2017г. на ОбС Асеновград

15 Решениe № 158/2017г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 158/2017г. на ОбС Стамболийски

16 Решения №№ 79, 91/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решения №№ 79, 91/2017г. на ОбС Съединение

17 Решение № 39/2017г. на ОбС Перущица

Връщане на Решение № 39/2017г. на ОбС Перущица

18 Решения №№ 188, 211/2017г. на ОбС Родопи

Връщане на Решения №№ 188, 211/2017г. на ОбС Родопи

19 Решение № 249/2017г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 249/2017г. на ОбС Брезово

20 Решение № 183/2017 на ОбС Марица

Връщане на Решение № 183/2017 на ОбС Марица

21 Решениe № 62/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 62/2017г. на ОбС Съединение

22 Решения №№ 1007, 1008/2017г. на ОбС Асеновград

Връщане на Решения №№ 1007, 1008/2017г. на ОбС Асеновград

23 Решения №№ 50, 56/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решения №№ 50, 56/2017г. на ОбС Съединение

24 Решениe № 121/2017г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 121/2017г. на ОбС Стамболийски

25 Решениe № 978/2017г. на ОбС Асеновград

Връщане на Решениe № 978/2017г. на ОбС Асеновград

26 Решение № 222/2017 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 222/2017 на ОбС Първомай

27 Решениe № 365/2017г. на ОбС Раковски

Връщане на Решениe № 365/2017г. на ОбС Раковски

28 Решение № 31/2017г. на ОбС Перущица

Връщане на Решение № 31/2017г. на ОбС Перущица

29 Решения №№ 429, 438/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решения №№ 429, 438/2017г. на ОбС Куклен

30 Решение № 622/2017г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 622/2017г. на ОбС Карлово

617 Прегледа | Актуализация 08.03.2018 13:17:49