Регистър контрол по решения на Общински съвети

No Документ Относно Преглед
1 Решение № 794/2017г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 794/2017г. на ОбС Карлово

2 Решение № 295/2017г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 295/2017г. на ОбС Брезово

3 Решение № 369/2017г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 369/2017г. на ОбС Хисаря

4 Решениe № 536/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 536/2017г. на ОбС Куклен

5 Решение № 387/2017г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 387/2017г. на ОбС Хисаря

6 Решение № 172/2017г. на ОбС Сопот

Връщане на Решение № 172/2017г. на ОбС Сопот

7 Решение № 273/2017г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 273/2017г. на ОбС Брезово

8 Решение № 748/2017г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 748/2017г. на ОбС Карлово

9 Решения №№ 209, 212/2017г. на ОбС Калояново

Връщане на Решения №№ 209, 212/2017г. на ОбС Калояново

10 Решениe № 432/2017г. на ОбС Раковски

Връщане на Решениe № 432/2017г. на ОбС Раковски

11 Решениe № 100/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 100/2017г. на ОбС Съединение

12 Решение № 222/2017г. на ОбС Кричим

Връщане на Решение № 222/2017г. на ОбС Кричим

13 Решение № 264/2017г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 264/2017г. на ОбС Брезово

14 Решение № 691/2017г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 691/2017г. на ОбС Карлово

15 Решение № 265/2017 на ОбС Марица

Връщане на Решение № 265/2017 на ОбС Марица

16 Решение № 683/2017г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 683/2017г. на ОбС Карлово

17 Решениe № 489/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 489/2017г. на ОбС Куклен

18 Решениe № 1073/2017г. на ОбС Асеновград

Връщане на Решениe № 1073/2017г. на ОбС Асеновград

19 Решениe № 158/2017г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 158/2017г. на ОбС Стамболийски

20 Решения №№ 79, 91/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решения №№ 79, 91/2017г. на ОбС Съединение

21 Решение № 39/2017г. на ОбС Перущица

Връщане на Решение № 39/2017г. на ОбС Перущица

22 Решения №№ 188, 211/2017г. на ОбС Родопи

Връщане на Решения №№ 188, 211/2017г. на ОбС Родопи

23 Решение № 249/2017г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 249/2017г. на ОбС Брезово

24 Решение № 183/2017 на ОбС Марица

Връщане на Решение № 183/2017 на ОбС Марица

25 Решениe № 62/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 62/2017г. на ОбС Съединение

26 Решения №№ 1007, 1008/2017г. на ОбС Асеновград

Връщане на Решения №№ 1007, 1008/2017г. на ОбС Асеновград

27 Решения №№ 50, 56/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решения №№ 50, 56/2017г. на ОбС Съединение

28 Решениe № 121/2017г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 121/2017г. на ОбС Стамболийски

29 Решениe № 978/2017г. на ОбС Асеновград

Връщане на Решениe № 978/2017г. на ОбС Асеновград

30 Решение № 222/2017 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 222/2017 на ОбС Първомай

1857 Views | Last update 22.11.2018 17:41:39