Регистър контрол по решения на Общински съвети

No Документ Относно Преглед
1 Решениe № 141/2018г. на ОбС Съединение

Спиране на Решениe № 141/2018г. на ОбС Съединение

2 Решениe № 135/2018г. на ОбС Съединение

Спиране на Решениe № 135/2018г. на ОбС Съединение

3 Решениe № 514/2018г. на ОбС Раковски

Връщане на Решениe № 514/2018г. на ОбС Раковски

4 Решениe № 4/2018г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 4/2018г. на ОбС Стамболийски

5 Решениe № 3/2018г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 3/2018г. на ОбС Стамболийски

6 Решениe № 1/2018г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 1/2018г. на ОбС Стамболийски

7 Решениe № 2/2018г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 2/2018г. на ОбС Стамболийски

8 Решениe № 227/2017г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 227/2017г. на ОбС Стамболийски

9 Решения №№ 415, 417/2017г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решения №№ 415, 417/2017г. на ОбС Хисаря

10 Решение № 73/2017г. на ОбС Перущица

Връщане на Решение № 73/2017г. на ОбС Перущица

11 Решение № 794/2017г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 794/2017г. на ОбС Карлово

12 Решение № 295/2017г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 295/2017г. на ОбС Брезово

13 Решение № 369/2017г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 369/2017г. на ОбС Хисаря

14 Решениe № 536/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 536/2017г. на ОбС Куклен

15 Решение № 387/2017г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 387/2017г. на ОбС Хисаря

16 Решение № 172/2017г. на ОбС Сопот

Връщане на Решение № 172/2017г. на ОбС Сопот

17 Решение № 273/2017г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 273/2017г. на ОбС Брезово

18 Решение № 748/2017г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 748/2017г. на ОбС Карлово

19 Решения №№ 209, 212/2017г. на ОбС Калояново

Връщане на Решения №№ 209, 212/2017г. на ОбС Калояново

20 Решениe № 432/2017г. на ОбС Раковски

Връщане на Решениe № 432/2017г. на ОбС Раковски

21 Решениe № 100/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 100/2017г. на ОбС Съединение

22 Решение № 222/2017г. на ОбС Кричим

Връщане на Решение № 222/2017г. на ОбС Кричим

23 Решение № 264/2017г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 264/2017г. на ОбС Брезово

24 Решение № 691/2017г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 691/2017г. на ОбС Карлово

25 Решение № 265/2017 на ОбС Марица

Връщане на Решение № 265/2017 на ОбС Марица

26 Решение № 683/2017г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 683/2017г. на ОбС Карлово

27 Решениe № 489/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 489/2017г. на ОбС Куклен

28 Решениe № 1073/2017г. на ОбС Асеновград

Връщане на Решениe № 1073/2017г. на ОбС Асеновград

29 Решениe № 158/2017г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 158/2017г. на ОбС Стамболийски

30 Решения №№ 79, 91/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решения №№ 79, 91/2017г. на ОбС Съединение

2733 Views | Last update 22.11.2018 17:41:39