Евелина Апостолова

Евелина Апостолова

Заместник областен управител на област Пловдив

Средното си образование завършва в СУ „Климент Охридски“.

Завършва „Стопанско управление“ и „Бизнес комуникации и Връзки с обществеността“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, където защитава магистърска степен.

От 1991 до 1998 година работи като ръководител отдел „Административен и връзки с обществеността“ във „Ви & Рус“ Холдинг, Пловдив.

От 1998г. до 2003г. е управител на Художествена галерия „Вернисаж Бараците“.

В периода 2003-2007г. е ръководител Реклама и маркетинг  в БНТ – Регионален телевизионен център-Пловдив.

От 2009 г., до избирането й за заместник областен управител, г-жа Апостолова е координатор на ПП “ГЕРБ“ Пловдив-област.

Със заповед КВ-340, 0т 10.05.2017г., на министър-председателя Бойко Борисов, е назначена за заместник областен управител на област Пловдив.

На зам. областен управител Евелина Апостолова са определени, със заповед РД-21-9/31.05.2017г. на областния управител Здравко Димитров, следните ресори и правомощия:

  1. Ръководи, участва и контролира дейността на областните съвети, комисии и работни групи, свързани с култура, младежта и спорта, здравеопазване, развитие и технологии и социална политика;
  2. Управление и контрол върху дейностите на отдел „Правен и административен контрол“;
  3. Управление и контрол върху дейностите на дирекция „Административно-правно обслужване , финанси и управление на собствеността“;

Контакти

  • тел: +359 32 605512
  • факс: +359 32 627104;
  • e-mail: oa@pd.government.bg
  • адрес: гр. Пловдив 4002, пл. “Н. Мушанов“ № 1
https://www.livechatalternative.com/