Иванка Петкова

Иванка Петкова - Заместник областен управител на област Пловдив
Иванка Петкова – Заместник областен управител на област Пловдив

Иванка Петкова

Заместник областен управител на област Пловдив

Завършила висше образование във ВСИ „Васил Коларов“ Пловдив, специалност Инженер-агроном през 1986 г., степен магистър.

Притежава следдипломна квалификация от УНСС София – „Бизнес и държавна администрация“.

В периода 2013 – 2015 г. е председател на СД „Летище Пловдив“ ЕАД

Заместник – областен управител на област Пловдив от 2013 до 2014 г.

Два мандата общински съветник в Община „Родопи“.

До встъпването си в длъжност сега като заместник-областен управител е секретар на Община „Родопи“.

Със Заповед № КВ-494/28.05.2021г. на министър – председателя Стефан Янев , е назначена за заместник
областен управител

Ресори и правомощия

Със заповед № РД-21-3/02.06.2021г. на Областен управител са определени следните ресори и правомощия:

  • Да ръководи, участва и контролира дейността на областни съвети,  комисии  и работни групи, чиято дейност е свързана с регионална политика, инвестиционна политика, развитие и технологии, образование.
  • Да осъществява управление и контрол върху дейностите на отдел „Държавна собственост регионално развитие“ в Областна администрация Пловдив.
  • Да осъществява управление  и контрол върху дейностите на Областна администрация-Пловдив, свързани с Националната програма за енергийна ефективност.
  • Да осъществява управление и контрол върху дейностите на отдел „Координация и европейска интеграция“ в Областна администрация – Пловдив.

Контакти

  • тел: +359 32 605512
  • факс: +359 32 627104;
  • e-mail: oa@pd.government.bg
  • адрес: гр. Пловдив 4002, пл.“Н. Мушанов“ № 1
https://www.livechatalternative.com/