инж. Димитър Керин

инж. Димитър Керин

Заместник областен управител на област Пловдив

Димитър Керин е роден на 12.07.1973г. в гр. Пловдив.

Средното си образование завършва в Техникум по механотехника – гр. Пловдив, специалност „Технология на уредостроенето“. Висшето си образование  завършва във Висшия институт по хранително-вкусова промишленост – гр. Пловдив, където защитава магистратура за машинен инженер.

От 2000-2009г. е регионален супервайзър за област Пловдив на Национален център за изучаване на общественото мнение при Народното събрание.

Oт януари 2000г. участва в местната комисия, свързана с дългогодишните спестовни влогове  /чл.8 от ЗУПГМЖСВ/ при Община Пловдив.

От май 2000 до септември 2004г. е член на надзорния съвет и Съвета на директорите на „Общинска охрана“ ЕАД –Пловдив.

Между 2008 и 2012г. е член на Съвета за управление на пловдивския общински  гаранционен фонд.

Димитър Керин е бил общински съветник 3 мандата. В историята на пловдивския ОбС той е единственият, избиран като независим кандидат за общински съветник.

Със заповед КВ-400, на министър-председателя  Бойко Борисов, от 18.05. 2017г.   е назначен за заместник областен управител на област Пловдив.

Като зам. областен управител, на Димитър Керин са определени със заповед РД-21-8/31.05.2017г. на областния управител Здравко Димитров, следните следните ресори и правомощия:

  1. Ръководи, участва и контролира дейността на областните съвети, комисии и работни групи, свързани с транспорт, строителство и съобщения;
  2. Управление и контрол върху дейностите на отдел „Координация и европейска интеграция“

Контакти

  • тел: +359 32 605512
  • факс: +359 32 627104;
  • e-mail: oa@pd.government.bg
  • адрес: гр. Пловдив 4002, пл.“Н. Мушанов“ № 1
https://www.livechatalternative.com/