Информация за РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ в Южен централен район за планиране „Националната ромска платформа в подкрепа на интегриране на ромите“

В дните 4–6 април 2017 г., в к.к. Пампорово се провежда Регионален форум по проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече“, JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805, Национална ромска платформа, съфинансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз.

Повече