Областен съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС)

Областен съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС)

Областният съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС) е израз на социалното сътрудничество, осъществявано между три страни – синдикални организации, организации на работодатели и държавата.

Областният съвет за тристранно сътрудничество – Пловдив е орган за осъществяване на консултации и сътрудничество на областно равнище при уреждане на въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, както и по въпросите на жизненото равнище.

ОСТС координира работата на областно равнище по програми и проекти, отнасящи се до социалния диалог и публично-частното партньорство. Съветът осъществява контрол по спазването на нормативните актове в областта на трудовото и социалното законодателство.

ОСТС обсъжда и дава мнение по въпросите отнасящи се до:

 1. трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения;
 2. здравословните и безопасни условия на труд;
 3. безработица, заетост, професионална квалификация и образование;
 4. здравно и обществено осигуряване;
 5. доходи и жизнено равнище;
 6. бюджетна политика;
 7. социални последици от преструктуриране и приватизация на икономиката
 8. дейността на общинските съвети за тристранно сътрудничество.

Документи по дейността

Състав на съвета

Дейност на съвета

Контакти

 • адрес: гр. Пловдив 4002, пл.“Н. Мушанов“ № 1
 • тел.: (032) 605 542; (032) 605 512
 • тел.: 0800 11 032
 • факс: (032) 627 104
 • e-mail: ei@pd.government.bg

Последна редакция на 22 декември, 2023 в 14:52

Skip to content https://www.livechatalternative.com/