Как да проверите състоянието на подадените от Вас документи?

За да подадете документи за извършване на административна услуга от Областна администрация Пловдив е необходимо:

  1. Да разполагате с интернет код за достъп. Същият се получава на хартия от деловодството при регистрация на преписката или може да Ви се изпрати на електронната поща, която сте посочили в заявлението.
  2. Да посетите  нашия портал за услуги на адрес https://gw.plovdiv.gov.bg:8443 и изберете Състояние на услуга;
  3. Въвеждате входящия номер на вашия документ на кирилица;
  4. От календара избирате датата на входящия номер на документа;
  5. Въвеждате кода за достъп;

ВАЖНО!!!
Пазете на сигурно място и не споделяйте с други лица кода за достъп, защото той дава право за преглед и изтегляне на Вашите документи, в които има лични данни.

Последна редакция на 18 май, 2023 в 14:42

Skip to content https://www.livechatalternative.com/