Как да проверите състоянието на подадените от Вас документи?

Как да проверите състоянието на подадените от Вас документи?

За да подадете документи за извършване на административна услуга от Областна администрация Пловдив е необходимо:

  1. Да разполагате с интернет код за достъп. Същият се получава на хартия от деловодството при регистрация на преписката или може да Ви се изпрати на електронната поща, която сте посочили в заявлението.
  2. Да посетите  нашия портал за услуги на адрес http://gw.plovdiv.gov.bg:8001 и изберете Състояние на услуга;
  3. Въвеждате входящия номер на вашия документ на кирилица;
  4. От календара избирате датата на входящия номер на документа;
  5. Въвеждате кода за достъп;

ВАЖНО!!!
Пазете на сигурно място и не споделяйте с други лица кода за достъп, защото той дава право за преглед и изтегляне на Вашите документи, в които има лични данни.

162 Views | Last update 03.09.2019 16:10:03