Община Раковски

Община Раковски

Населени места: Ген. Николаево, Секирово, Парчевич, Белозем, Болярино, Момино, Стряма, Чалъкови, Шишманци

Община Раковски е разположена в Пазарджишко – Пловдивското поле, което представлява задната част на Горнотракийската низина. Град Раковски е център на Община Раковски, заемаща 263 кв. км. разположена в източната част на Пловдивската област. Общият брой на населението на територията на Община Раковски към 31.12 1999г. е 27 549 души, постоянно живеещи на нейната територия. Равнището на безработица в Общината е високо. За 2000г. безработицата в Община Раковски е била 31.60% при средно за страната 17,86%. Понастоящем образователното дело в Общината обхваща детски, предучилищни, начални и средни учебни заведения настанени в ново построени сгради. На територията на Общината функционират 8 броя читалища с 8 броя библиотеки с над 80 000 тома литература. На територията на Общината са изградини редица спортни клубове за различни видове спорт – тенис на маса, футбол, баскетбол, лека атлетика и други.

За повече информация: www.rakovski.bg

Контакти
Кмет Павел Гуджеров Тел. : 03151 2260;
Факс: 03151 2361;
e-mail: oa@rakovski.bg;
Заместник кмет Мария Пенсова Тел. : 03151 2366;
e-mail: oa@rakovski.bg;
Заместник кмет Божидар Стрехин Тел. : 03151 5058;
e-mail: oa@rakovski.bg;
Секретар на Общината Иванка Пачова Тел. : 03151 2580;
e-mail: sekretar@rakovski.bg;
Председател на ОбС инж. Младен Шишков Тел. : 03151 2438;
e-mail: obs_rakovski@abv.bg;
Адрес за кореспонденция: e-mail: oa@rakovski.bg;
www.rakovski.bg

Контрол по решения на ОбС Раковски

No Документ Относно Преглед
1 Решение № 717/2018г. на ОбС Раковски

Връщане на Решение № 717/2018г. на ОбС Раковски

2 Решения № 692, 693/2018г. на ОбС Раковски

Връщане на Решения № 692, 693/2018г. на ОбС Раковски

3 Решениe № 568/2018г. на ОбС Раковски

Връщане на Решениe № 568/2018г. на ОбС Раковски

4 Решениe № 514/2018г. на ОбС Раковски

Връщане на Решениe № 514/2018г. на ОбС Раковски

5 Решениe № 432/2017г. на ОбС Раковски

Връщане на Решениe № 432/2017г. на ОбС Раковски

6 Решениe № 365/2017г. на ОбС Раковски

Връщане на Решениe № 365/2017г. на ОбС Раковски

7 Решениe № 343/2017г. на ОбС Раковски

Връщане на Решениe № 343/2017г. на ОбС Раковски

8 Решения №№ 276, 277/2017г. на ОбС Раковски

Връщане на Решения №№ 276, 277/2017г. на ОбС Раковски

3495 Views | Last update 14.02.2018 16:22:57