Община Раковски

Община Раковски
Община Раковски

Населени места: Ген. Николаево, Секирово, Парчевич, Белозем, Болярино, Момино, Стряма, Чалъкови, Шишманци

Община Раковски е разположена в Пазарджишко – Пловдивското поле, което представлява задната част на Горнотракийската низина. Град Раковски е център на Община Раковски, заемаща 263 кв. км. разположена в източната част на Пловдивската област. Общият брой на населението на територията на Община Раковски към 31.12 1999г. е 27 549 души, постоянно живеещи на нейната територия. Равнището на безработица в Общината е високо. За 2000г. безработицата в Община Раковски е била 31.60% при средно за страната 17,86%. Понастоящем образователното дело в Общината обхваща детски, предучилищни, начални и средни учебни заведения настанени в ново построени сгради. На територията на Общината функционират 8 броя читалища с 8 броя библиотеки с над 80 000 тома литература. На територията на Общината са изградини редица спортни клубове за различни видове спорт – тенис на маса, футбол, баскетбол, лека атлетика и други.

За повече информация: rakovski.bg

Контакти

Павел Гуджеров Кметтел.: 031512260
Венцислав Чавдаров Заместник кмет тел.: 031515058
Татяна Бакова Заместник кмет тел.: 031512366
Йовко Романов Заместник кмет тел.: 031513050
Иванка ПачоваСекретар тел.: 031512580
Рангел МатанскиПредседател на ОбС тел.: 031512438

Адрес за кореспонденция

  • гр. Раковски 4150, пл. „България“ 1
  • тел.: 031512065; 031512065
  • факс: 031512361
  • web: www.rakovski.bg
  • email: oa@rakovski.bg

Контрол по решения на ОбС Раковски

No Документ Относно Преглед
1 Решение № 144/2020г. на ОбС Раковски

Връщане на Решение № 144/2020г. на ОбС Раковски

2 Решение № 126/2020г. на ОбС Раковски

Връщане на Решение № 126/2020г. на ОбС Раковски

3 Решение № 102/2020г. на ОбС Раковски

Връщане на Решение № 102/2020г. на ОбС Раковски

4 Решение № 54/2019г. на ОбС Раковски

Връщане на Решение № 54/2019г. на ОбС Раковски

5 Решение № 717/2018г. на ОбС Раковски

Връщане на Решение № 717/2018г. на ОбС Раковски

6 Решения № 692, 693/2018г. на ОбС Раковски

Връщане на Решения № 692, 693/2018г. на ОбС Раковски

7 Решениe № 568/2018г. на ОбС Раковски

Връщане на Решениe № 568/2018г. на ОбС Раковски

8 Решениe № 514/2018г. на ОбС Раковски

Връщане на Решениe № 514/2018г. на ОбС Раковски

9 Решениe № 432/2017г. на ОбС Раковски

Връщане на Решениe № 432/2017г. на ОбС Раковски

10 Решениe № 365/2017г. на ОбС Раковски

Връщане на Решениe № 365/2017г. на ОбС Раковски

11 Решениe № 343/2017г. на ОбС Раковски

Връщане на Решениe № 343/2017г. на ОбС Раковски

12 Решения №№ 276, 277/2017г. на ОбС Раковски

Връщане на Решения №№ 276, 277/2017г. на ОбС Раковски

Последна редакция на 08 септември, 2021 в 13:31

Skip to content https://www.livechatalternative.com/