Община Брезово

Община Брезово

Населени места: Брезово, Чоба, Бабек, Борец, Върбен, Дрангово, Зелениково, Златосел, Отец Кирилово, Пъдарско, Розовец, Свежен, Стрелци, Сърнегор, Тюркмен, Чехларе

Община Брезово заема североизточната част на Пловдивски регион и покрива площ от 465 кв. км. Земеделската земя на Община Брезово е 266 437 дка, от които ниви – 196 474 дка, трайни насаждения – 34 669 дка. На територията на община Брезово са регистрирани 15 бр. земеделски кооперации съгласно Закона за кооперациите. Останалата част се стопанисва от частни земеделски собственици и сдружения на собственици.В общината има три хижи с обща леглова база 230 места, като в най-добро състояние е хижа „Братан“, намираща се в подножието на в. „Братан“. Населението на община Брезово наброява 8957 души по данни от последното преброяване през м. март 2001 година. Равнището на безработицата в общината е висока. През 2000 – 2001 г. ръста на безработица варира между 23- 25 %.

Контакти
Кмет инж. Радньо Манолов Тел. : 03191 2250
Факс: 03191 2257
e-mail: kmet@brezovo.bg
e-mail: oba_brezovo@abv.bg
Заместник кмет Енчо Колев Тел. : 03191 2749
Факс: 03191 2257
e-mail: zam.kmet@brezovo.bg
Секретар на Общината Стойна Малешкова Тел. : 03191 2252
Факс: 03191 2257
e-mail: oba_sekretar@abv.bg
Председател на ОбС инж.Стоян Минчев Тел. : 03191 2325
Факс: 03191 2257
e-mail: stoian.minchev@abv.bg
Адрес за кореспонденция: гр. Брезово 4160, ул. „Г. Димитров“ 25
e-mail: oba@brezovo.bg
web: www.brezovo.bg

Контрол по решения на ОбС Брезово

No Документ Относно Преглед
1 Решение № 459/2019г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 459/2019г. на ОбС Брезово

2 Решение № 410/2018г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 410/2018г. на ОбС Брезово

3 Решение № 367/2018г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 367/2018г. на ОбС Брезово

4 Решение № 321/2018г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 321/2018г. на ОбС Брезово

5 Решение № 295/2017г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 295/2017г. на ОбС Брезово

6 Решение № 273/2017г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 273/2017г. на ОбС Брезово

7 Решение № 264/2017г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 264/2017г. на ОбС Брезово

8 Решение № 249/2017г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 249/2017г. на ОбС Брезово

3566 Views | Last update 16.02.2018 14:52:31