Областна епизоотична комисия (ОЕК)

Областна епизоотична комисия (ОЕК)

Функции

Към областните управители и кметовете на общини се създават постоянно действащи епизоотични комисии за прилагане на мерките по здравеопазване на животните. Областният управител, съответно кметът на общината, определя със заповед поименния състав на комисията и правилата за работата й.

Документи

Дейност

  • Заседание на 12.09.2017г. – във връзка с възникнали сериозни проблеми по отношение на хуманното отношение към животните на пазарите за живи животни. Изисквания към регламентирани пазари за животни; хуманно отношение към животните на пазарите; организация на проверки на всички регламентирани и нерегламентирани пазари съвместно с общините и представители на МВР. Изготвяне на план за съвместна работа и график за проверка на всички пазари на територията на област Пловдив
  • Заседание на 03.01.2017г. – констатирани огнища на Инфлуенца (Грип) по птиците на територията на област Пловдив;
  • Заседание на 16.11.2016г. – констатирани случаи на Африканска чума по свинете (АЧС) в Молдова, както и констатирани огнища на високопатогенна Инфлуенца по птиците в Германия, Австрия, Унгария, Полша и Хърватска.
  • Заседание на 20.04.2016г. – усложнена епизоотична обстановки и възникнало огнище на заболяването „заразен нодуларен дерматит“ на територията на Пловдивска област в с. Добри дол, община Първомай;
  • Заседание на 15.04.2016г. – във връзка с констатирано огнище на Заразен нодуларен дерматит в селата Воден и Черногорово, община Димитровград, област Хасково;

 

838 Views | Last update 25.10.2017 13:25:52