Областна епизоотична комисия (ОЕК)

Областна епизоотична комисия (ОЕК)

Функции

Към областните управители и кметовете на общини се създават постоянно действащи епизоотични комисии за прилагане на мерките по здравеопазване на животните. Областният управител, съответно кметът на общината, определя със заповед поименния състав на комисията и правилата за работата й.

Документи

Дейност

1377 Views | Last update 23.01.2020 15:04:55