Областна епизоотична комисия (ОЕК)

Областна епизоотична комисия

Функции

Към областните управители и кметовете на общини се създават постоянно действащи епизоотични комисии за прилагане на мерките по здравеопазване на животните. Областният управител, съответно кметът на общината, определя със заповед поименния състав на комисията и правилата за работата й.

Документи

Дейност

  • Последна редакция на 07 декември, 2021 в 15:00

    https://www.livechatalternative.com/