Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси – (ОССЕИВ)

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси – ОССЕИВ

Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация – Пловдив (ОССЕИВ) е консултативен и координиращ орган, който подпомага работата на Областния управител в провеждането на държавната политика по отношение на етническите и интеграционни въпроси на територията на Пловдивска област.

ОССЕИВ представлява част от хоризонтално разгърнатата структура на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет.

Като консултативен и координиращ орган, ОССЕИВ съдейства за сътрудничеството и координацията между държавните органи, местните органи и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства и други сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения.

Състав на ОССЕИВ

Председател на съвета е Зам.-областния управител. В състава му влизат:

  • Заместник-кметовете, отговарящи за етническите и интеграционните въпроси в общините от област Пловдив;
  • Ръководителите на териториалните структури на изпълнителната власт;
  • Представители на неправителствени организации от област Пловдив, работещи по проблемите на малцинствата;

Заповеди

Документи

Протоколи от заседания

Полезна информация

Контакти

  • адрес: гр. Пловдив 4002, пл.“Н. Мушанов“ № 1
  • тел.: (032) 605 541; (032) 605 512
  • тел.: 0800 11 032
  • факс: (032) 627 104
  • e-mail: ossedv@pd.government.bg
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Последна редакция на 02 август, 2022 в 18:32

Skip to content https://www.livechatalternative.com/