Контакти

Точно наименование на администрацията

 • Областна администрация на Област с административен център град Пловдив

Седалище и адрес

 • Областна администрация на Област Пловдив е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище град Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ № 1, ПК 4002.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността

Информация за подаване на предложения, сигнали и жалби

Информация за реда за обжалване на действията и на издаваните актове

Работно време

 • Работното време на Областната администрация е от 09:00 до 17.30 ч. с прекъсване за почивка от 12.00 до 12.30ч. Работното време на звеното за административно обслужване е от 09:00 до 17.30ч. без прекъсване. В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.
 • Приемното време на Областния управител, заместник-областните управители и секретаря се оповестява на специално обозначено място в сградата на Областна администрация, както и в интернет страницата на администрацията.

Пощенски адрес

 • гр. Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ № 1, ПК 4002

Данни за кореспонденция

Областен управител

Областна администрация

Звено за административно обслужване

Връзки с обществеността

Форма за контакти

  Вашето име:*

  Вашият e-mail:*

  Тема:*

  Съобщение:*

  * НЕ предоставяйте лични данни (ЕГН, адрес и др.).
  За повече информация: Комисия за защита на личните данни

  Последна редакция на 04 август, 2023 в 10:36

  Skip to content https://www.livechatalternative.com/