Как да подадете документи за извършване на административна услуга с електронен подпис?

За да подадете документи за извършване на административна услуга от Областна администрация Пловдив е необходимо:

  1. Да посетите  нашия портал за услуги на адрес: https://gw.plovdiv.gov.bg:8443 раздел Услуги;
  2. Проверите настроен ли е компютъра да подписвате с Вашия електронен подпис;
  3. Да изтеглите, попълните и подпишете заявлението за желаната услуга във формат MS Word или PDF от адрес: https://pd.government.bg/?page_id=42;
  4. Да заплатите по нашата банкова сметка необходимата такса и да сканирате документа от банката за извършеното плащане;
  5. Да сканирате всички необходими документи за извършване на услугата, съгласно заявлението;
  6. Във формата за заявяване на услуга да въведете всички необходими данни за идентификация;
  7. Във формата в полето Съдържание да опишете накратко вашето желание и как да получите отговора от нас (електронно подписан, на ръка в във фронт офиса или с пощенски оператор);
  8. Във формата за заявяване на услуга от раздел Приложени документи да приложите всички необходими документи от т. 3, т. 4 и т.5. Важно е да получим всички необходими документи за да стартираме изпълнението на услугата. Ако нещо сте пропуснали ще се свържем с Вас.
  9. След като подпишете заявката ще получите на електронната си поща потвърждение, както и връзка за проследяване движението на преписката;

Последна редакция на 18 май, 2023 в 14:44

Skip to content https://www.livechatalternative.com/