Община Перущица

Община Перущица

Населени места: Перущица

Община Перущица е разположена в уникален природен район. Тя съчетава плодородието на полето с прохладата на планината, здравословен умерен климат и красива природна глетка. Общината е разположена на територия от 48 719,195 дка с население – 5591 души. Основните предприятия действащи на територията на общината са Шнайдер Елекроник-България, Винарска изба „Пълдин“ Перущица, Шивашка фабрика „Свеа“, ПК „Успех“, ЕТ „Асен Долев-Комерсиал“, ЕАЗ „Перущица. В общината има изграден „Общински туристически информационен център“, 2 училища и 2 детски градини, читалище и младежки дом, в който има множество извънкласни форми. Вграда има Исторически музей с обновена експозиция и историческа църква „Св. Архангел Михаил“, в която са станали събитията от 1876г. Безработицата е по-висока от средната за региона и е 38,87%. На територията на Община Перущица има около 23 000 дка обработваема земя, която се обработва от частни производители. Отглеждат се предимно лозови насаждения, ябълки, домати, краставици, праскови.

 

Контакти
Кмет Ради Минчев Тел. : 03143 2786;
Факс: 03143 2253;
e-mail: perushtitsa_ob@abv.bg;
Заместник кмет Любен Баков Тел. : 03143 2786;
Факс: 03143 2253;
e-mail: perushtitsa_ob@abv.bg;
Заместник кмет Йордан Тилев Тел. : 03143 2786;
Факс: 03143 2253;
e-mail: perushtitsa_ob@abv.bg;
Секретар на Общината Ина Георгиева Тел. : (03143) 2786;
Факс: (03143) 2253;
e-mail: perushtitsa_ob@abv.bg;
Председател на ОбС Иван Муров Тел. : (03143) 2252;
факс: (03143) 2253;
e-mail: perushtitsa_ob@abv.bg;
Адрес за кореспонденция: гр.Перущица 4225, ул.“Отец Паисий“ № 2;
e-mail: perushtitsa_ob@abv.bg;
web: www.perushtitsa.bg

Контрол по решения на ОбС Перущица

No Документ Относно Преглед
1 Решение № 6/2019г. на ОбС Перущица

Връщане на Решение № 6/2019г. на ОбС Перущица

2 Решения №№ 63, 65/2018г. на ОбС Перущица

Връщане на Решения №№ 63, 65/2018г. на ОбС Перущица

3 Решение № 53/2018г. на ОбС Перущица

Връщане на Решение № 53/2018г. на ОбС Перущица

4 Решения №№ 16, 23/2018г. на ОбС Перущица

Връщане на Решения №№ 16, 23/2018г. на ОбС Перущица

5 Решение № 73/2017г. на ОбС Перущица

Връщане на Решение № 73/2017г. на ОбС Перущица

6 Решение № 39/2017г. на ОбС Перущица

Връщане на Решение № 39/2017г. на ОбС Перущица

7 Решение № 31/2017г. на ОбС Перущица

Връщане на Решение № 31/2017г. на ОбС Перущица

2499 Views | Last update 27.02.2018 14:54:56