Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата – област Пловдив

Регионалният консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата – област Пловдив е учреден на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 31, ал. 1 и  7 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 33 и чл. 34 от Закона за лова и опазване на дивеча и чл. 29 от Закона за рибарството и аквакултурите,

Главна цел за учредяването на съвета:

Подобряване на изпълнението на държавната политика по опазване на горите, дивеча и рибата чрез взаимодействие между органите и организациите, имащи отношение към нея. Тя е в съответствие и с Мярка 3.8 от „Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 2013 – 2020 г.“. Тази мярка е насочена към:

 1. създаване на механизъм за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация, насочена към включване и широко участие на всички целеви групи, в т.ч. НПО и обществеността в процеса на вземане и изпълнение на решения, свързани с устойчивото развитие на горския сектор;
 2. организиране на консултативен и съгласувателен процес, който да отчита мненията на всички заинтересовани страни, както и да отразява всички действащи политики.

Функциите и задачите на съвета са:

 • подпомага всички структури при изпълнение на държавната политика по опазване на горите, рибата и дивеча на територията на област Пловдив;
 • обсъжда и дава становища по проблеми, стратегии и други въпроси, касаещи опазването на горите, дивеча и рибата;
 • осигурява взаимодействие между органите и организациите, имащи отношение към опазването на горите, рибата и дивеча;
 • оказва съдействие за регулиране на взаимодействието между държавните органи, собствениците и ползвателите на гори.

Документи по дейността

Състав на комисията

Дейност на комисията

Контакти

 • адрес: гр. Пловдив 4002, пл.“Н. Мушанов“ № 1
 • тел.: (032) 605 538; (032) 605 512
 • тел.: 0800 11 032
 • факс: (032) 627 104
 • e-mail: ei@pd.government.bg

Последна редакция на 07 декември, 2021 в 17:58

Skip to content https://www.livechatalternative.com/