Община Марица

Община Марица

Населени места: Бенковски, Войсил, Войводиново, Граф Игнатиево,Желязно, Динк, Калековец, Костиево, Крислово, Маноле, Малко Конаре, Рогош, Радиново, Скутаре, Строево, Трилистник, Труд, Царацово, Ясно поле

 

За повече информация: www.maritsa.org

Контакти
Кмет Димитър Иванов Тел.: 032 907 800
Факс:032 951 934;
e-mail: obshtina@maritsa.org
Заместник кмет инж. Петър Минков Тел.: 032 907 803;
e-mail: obshtina@maritsa.org
Заместник кмет Гергана Титюкова Тел.: 032 907 802;
e-mail: zam.kmet@maritsa.org
Заместник кмет инж. Петко Чочев Тел.: 032 907 820;
e-mail: chochev@maritsa.org
Секретар на Общината Надежда Димитрова Тел.: 032 907 888;
e-mail: dimitrova@maritsa.org
Председател на ОбС Гергана Трендафилова Тел. : 032 907 826;
e-mail: g.trendafilova@maritsa.org
Адрес за кореспонденция: Община „Марица“ Област Пловдив, бул. „Марица“ № 57А, Пловдив 4000
Тел: (032) 907 800
Факс: (032) 951 934
web: www.maritsa.bg

Контрол по решения на ОбС Марица

No Документ Относно Преглед
1 Решение № 200/2018 на ОбС Марица

Връщане на Решение № 200/2018 на ОбС Марица

2 Решение № 124/2018 на ОбС Марица

Връщане на Решение № 124/2018 на ОбС Марица

3 Решения №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14/2018 на ОбС Марица

Връщане на Решения №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14/2018 на ОбС Марица

4 Решение № 265/2017 на ОбС Марица

Връщане на Решение № 265/2017 на ОбС Марица

5 Решение № 183/2017 на ОбС Марица

Връщане на Решение № 183/2017 на ОбС Марица

6 Решения №№ 73, 73/2017 на ОбС Марица

Връщане на Решения №№ 73, 73/2017 на ОбС Марица

4828 Views | Last update 27.02.2018 14:32:41