Община Марица

Община Марица
Община Марица

Населени места: Бенковски, Войсил, Войводиново, Граф Игнатиево, Желязно, Динк, Калековец, Костиево, Крислово, Маноле, Малко Конаре, Рогош, Радиново, Скутаре, Строево, Трилистник, Труд, Царацово, Ясно поле

Контакти

Димитър Иванов Кметтел.: (032) 907800
email: obshtina@maritsa.org
инж.Петър МинковЗаместник кмет тел.: (032) 907803
email: obshtina@maritsa.org
Гергана ТитюковаЗаместник кмет тел.: (032) 907802
email: obshtina@maritsa.org
Надежда ДимитроваСекретар тел.: (032) 907888
email: dimitrova@maritsa.org
Гергана ТрендафиловаПредседател на ОбС тел.: (032) 907826
email: obs@maritsa.org

Адрес за кореспонденция

  • Община „Марица“ Област Пловдив, бул. „Марица“ № 57А, Пловдив 4000
  • Тел: (032) 907800
  • Факс: (032) 951934
  • web: maritsa.bg

Контрол по решения на ОбС Марица

No Документ Относно Преглед
1 Решение № 423/2020 на ОбС Марица

Връщане на Решение № 423/2020 на ОбС Марица

2 Решения №№ 53, 76/2020 на ОбС Марица

Връщане на Решения №№ 53, 76/2020 на ОбС Марица

3 Решение № 124/2018 на ОбС Марица

Връщане на Решение № 124/2018 на ОбС Марица

4 Решения №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14/2018 на ОбС Марица

Връщане на Решения №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14/2018 на ОбС Марица

5 Решение № 265/2017 на ОбС Марица

Връщане на Решение № 265/2017 на ОбС Марица

6 Решение № 183/2017 на ОбС Марица

Връщане на Решение № 183/2017 на ОбС Марица

7 Решения №№ 73, 73/2017 на ОбС Марица

Връщане на Решения №№ 73, 73/2017 на ОбС Марица

Последна редакция на 08 септември, 2021 в 11:53

https://www.livechatalternative.com/