ОБЛАСТЕН КРИЗИСЕН ЩАБ (ОКЩ)

ОБЛАСТЕН КРИЗИСЕН ЩАБ е сформиран със заповед РД-20-160/28.10.2020 г. на Областен управител на Област Пловдив да координира и контролира изпълнението на разпоредените от Министерски съвет и от Националния оперативен щаб противоепидемичните мерки на територията на област Пловдив във връзка с епидемията на COVlD – 19.

Състав

Председател: Дани Каназирева – Областен управител на област Пловдив

Членове:

 1. Евелина Апостолова – заместник областен управител на област Пловдив
 2. Инж. Йордан Кюмюрджиев – главен секретар на областна администрация – Пловдив
 3. Д-р Ваня Танчева-Манчева – директор на РЗИ-Пловдив, като при невъзможност да участва в заседанията, да присъства д-р Сийка Димчева – главен секретар на РЗИ-Пловдив;
 4. проф. д-р Карен Джамбазов – директор на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД;
 5. проф. д-р Илиан Дойков – директор на УМБАЛ „Каспела“ ЕООД;
 6. полк. д-р Ангел Гозманов – директор на МБАЛ „Пловдив“ към ВМА;
 7. д-р Динчо Генев – директор на УМБАЛ „Пловдив“ АД;
 8. д-р Иван Стойнов – директор на ЦСМП-Пловдив;
 9. д-р Георги Кръстев –  секретар на РК на БЛС;
 10. Директора на Териториална дирекция на ДАНС-Пловдив;
 11. Старши комисар Йордан Рогачев – директор на Областна дирекция на МВР-Пловдив;
 12. Атанас Чернаев – директор на дирекция „Инспекция по труда“ – Пловдив;
 13. Д-р Михаил Кръстев – директор на Областна дирекция на БАБХ-Пловдив;
 14. Иванка Киркова – началник на Регионалното управление на образованието – Пловдив;
 15. Дамяна Тюлева – старши експерт в отдел КЕИ в Областна администрация – Пловдив;
 16. Ангелина Тонева – юрисконсулт в отдел ПАК в Областна администрация – Пловдив;
 17. Миглена Гъркова – юрисконсулт в отдел ПАК в Областна администрация – Пловдив.

Основни задачи

 1. Областният кризисен щаб извършва своята дейност в условията на обявената в страната извънредна епидемична обстановка;
 2. Подпомага областния управител на област Пловдив за изпълнение на изискванията на Закона за здравето, подзаконовите и общите нормативни актове, издадени във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка;
 3. Организира изпълнението и координира процесите по контрола за спазване на противоепидемичните мерки на територията на област Пловдив;
 4. Събира и обобщава информация относно осъществявания контрол за спазване на противоепидемичните мерки на територията на област Пловдив;
 5. Изготвя протоколи от проведените заседания.

Документи

https://www.livechatalternative.com/