ОБЛАСТЕН ОПЕРАТИВЕН ЩАБ (ООЩ)

ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

ОБЛАСТЕН ОПЕРАТИВЕН ЩАБ е сформиран със заповед Заповед № РД-20-117/27.07.2021г. изменена със Заповед РД-20-13/10.01.2022г. на Областен управител на Област Пловдив.

Документи

ОБЛАСТЕН ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА СПРАВЯНЕ С ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

Състав:

Председател: Йордан Иванов – Областен управител на област Пловдив.

Членове:

 1. Даниела Николова-Кършева – Заместник областен управител на област Пловдив;
 2. Георги Янев – Главен секретар на Областна администрация-Пловдив;
 3. Дамяна Тюлева – Старши експерт в отдел КЕИ, дирекция АКРРДС при Областна администрация-Пловдив;
 4. Миглена Гъркова – Старши юрисконсулт в отдел ПАК, дирекция АКРРДС при Областна администрация-Пловдив;
 5. Директора на РЗИ-Пловдив;
 6. Директора на ТД „Национална сигурност“-Пловдив;
 7. Директора на ОД на МВР-Пловдив;
 8. Директора на Дирекция „Инспекция по труда – Пловдив“;
 9. Директора на ОДБХ-Пловдив;
 10. Началника на РУО-Пловдив;
 11. Изпълнителния директор на УМБАЛ „Св. Георги“;
 12. Управителя на УМБАЛ „Каспела“;
 13. Директора на МБАЛ Пловдив към ВМА;
 14. Директора на УМБАЛ „Пловдив“;
 15. Директора на ЦСМП – Пловдив;
 16. Секретаря на РК на БЛС – Пловдив;
 17. Директора на Дирекция „Здравеопазване“ към Община Пловдив.

ОПРЕДЕЛЯМ следните основни задачи на ООЩ:

1. Областният оперативен щаб извършва своята дейност в условията на обявена извънредна епидемична обстановка.

2. Подпомага Областния управител на област Пловдив при осъществяване на организация и координация по изпълнението и контрола на въведените по реда на Закона за здравето противоепидемични мерки на територията на област Пловдив.

3. При необходимост събира и обобщава информация за съставяне на реална оценка на обстановката на територията на област Пловдив.

4. Изготвя протоколи от проведените заседания.

 • Справка COVID-19

  Заповеди и решения

  Последна редакция на 04 април, 2022 в 15:38

  https://www.livechatalternative.com/