ОБЛАСТЕН ОПЕРАТИВЕН ЩАБ (ООЩ)

Областна администрация Пловдив

ОБЛАСТЕН ОПЕРАТИВЕН ЩАБ е сформиран със заповед Заповед РД-20-14/16.01.2023г. на основание чл. 31, ал. 1, т. 6 и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 63, ал. 9 и чл. 63г от Закона за здравето, както и във връзка с необходимостта от противодействие на епидемии на територията на Област Пловдив

Документи

ОБЛАСТЕН ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА СПРАВЯНЕ С ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

Състав:

Председател: Ангел Стоев, д-р – Областен управител на област Пловдив.

Членове:

 1. Даниела Николова-Кършева – Заместник областен управител на област Пловдив;
 2. Георги Янев – Главен секретар на Областна администрация-Пловдив;
 3. Дамяна Тюлева – Старши експерт в дирекция АПОФУС при Областна администрация-Пловдив;
 4. Директора на РЗИ-Пловдив;
 5. Директора дирекция „Надзор на заразните болести“, РЗИ-Пловдив;
 6. Директора на РЗОК-Пловдив;
 7. Директора на ТД „Национална сигурност“-Пловдив;
 8. Директора на ОД на МВР-Пловдив;
 9. Директора на Дирекция „Инспекция по труда – Пловдив“;
 10. Директора на ОДБХ-Пловдив;
 11. Началника на РУО-Пловдив;
 12. Изпълнителния директор на УМБАЛ „Св. Георги“;
 13. Управителя на УМБАЛ „Каспела“;
 14. Директора на МБАЛ Пловдив към ВМА;
 15. Директора на УМБАЛ „Пловдив“;
 16. Директора на ЦСМП – Пловдив;
 17. Секретаря на РК на БЛС – Пловдив.
 18. Представител на Регионална фармацевтична колегия – Пловдив;
 19. Директора на Дирекция „Здравеопазване“ към Община Пловдив;

ОПРЕДЕЛЯМ следните основни задачи на ООЩ:

 1. Областният оперативен щаб разработва и предлага мерки на Регионалната здравна инспекция във връзка с противодействието на възникващи епидемии на територията на Област Пловдив.
 2. Подпомага Областния управител на област Пловдив при осъществяване на организация и координация по изпълнението и контрола на въведените по реда на Закона за здравето противоепидемични мерки на територията на област Пловдив.
 3. При необходимост събира и обобщава информация за съставяне на реална оценка на обстановката на територията на област Пловдив.
 4. Изготвя протоколи от проведените заседания.

Новини

Заповеди и решения

Последна редакция на 30 януари, 2024 в 11:23

Skip to content https://www.livechatalternative.com/