Областен управител

Ангел Стоев - Областен управител на област Пловдив
Ангел Стоев – Областен управител на област Пловдив

Ангел Стоев, д-р

Oбластен управител на област Пловдив

Ангел Стоев е завършил „Международни икономически отношения“ в УНСС, притежава образователно-квалификационна степен „магистър“.

Доктор е и по философия от Академията на МВР – София.

Дългогодишен ръководител на Регионална дирекция Национална служба Сигурност – Пловдив. В периода 2008 – 2010 г. заема длъжността директор на Регионална дирекция ДАНС – Пловдив.

През последните години е работил в частния сектор като прокурист.

Бил е изпълнителен директор на сдружение „Бизнесът за Пловдив“.

Владее немски, английски и руски език.

Контакти

  • тел: 032/ 60 55 11
  • факс: +359 32 625719;
  • e-mail: governor@pd.government.bg
  • адрес: гр. Пловдив 4002, пл. „Н. Мушанов“ № 1

Последна редакция на 02 юни, 2021 в 11:55

https://www.livechatalternative.com/