Областен управител

Дани Каназирева

Доктор по Конституционно право

Oбластен управител на Област Пловдив

 • Родена на 16 Януари 1979г.;
 • Завършва ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ с английски и немски език;
 • Завършва „Право” в ПУ “Паисий Хилендарски”;
 • Доктор по Конституционно право с тема на дисертацията „Местната власт в условията на членство на България в Европейския Съюз“;
 • Адвокат към Адвокатска колегия – Пловдив;
 • Специализира “Британско право и право на Европейския съюз” в “Кеймбридж”;
 • През 2014г. специализира в САЩ по програма „Младите лидери на България – Обучение на млади професионалисти в сферата на правосъдието“.Специализира “Корпоративно управление и ценни книжа” и „Патентно право”;

Контакти

 • тел: 032/ 60 55 11
 • факс: +359 32 625719;
 • e-mail: governor@pd.government.bg
 • адрес: гр. Пловдив 4002, пл. „Н. Мушанов“ № 1