Областен управител

Ангел Стоев - Областен управител на област Пловдив
Ангел Стоев – Областен управител на област Пловдив

Ангел Стоев
Oбластен управител на област Пловдив

Д-р Ангел Стоев притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Международни икономически отношения“ от УНСС, а също така е доктор по философия от Академията на МВР – София. Дългогодишен служител на НСС и ДАНС като е заемал длъжността директор на Регионална дирекция ДАНС-Пловдив. Работил е и на високи мениджърски позиции в частния сектор.

Ангел Стоев има специализации в управление на кризи, противодействия на тероризма и стратегическо управление. Владее немски, английски и руски език.

Ангел Стоев бе Областен управител на област Пловдив в периода 2021-2022 г.

Контакти

  • тел: 032/ 60 55 11
  • факс: +359 32 625719;
  • e-mail: governor@pd.government.bg
  • адрес: гр. Пловдив 4002, пл. „Н. Мушанов“ № 1

Последна редакция на 11 август, 2022 в 11:41

https://www.livechatalternative.com/