Oбластен управител на област Пловдив

Проф. д-р Христина Янчева - Oбластен управител на област Пловдив
Проф. д-р Христина Янчева – Oбластен управител на област Пловдив

Проф. д-р Христина Янчева

Oбластен управител на област Пловдив

Контакти

  • тел: 032/ 60 55 11
  • факс: +359 32 625719;
  • e-mail: governor@pd.government.bg
  • адрес: гр. Пловдив 4002, пл. „Н. Мушанов“ 1

Проф. д-р Христина Янчева

Родена в гр. Тополовград, обл. Хасково. Завършва Аграрен университет – Пловдив, където преминава цялата й академична кариера. През 2011г. заема академичната длъжност професор в катедра “Растениевъдство“. Два мандата зам.-ректор и два мандата ректор на Аграрен университет –Пловдив.   

Публикувани в съавторство и самостоятелно над 100 научни публикации,  учебници, учебни помагала и книги на български и английски език

Гост-професор в няколко университета в Република Казахстан.

Научен ръководител и консултант на успешно защитили български и чуждестранни докторанти.  

Специализации в САЩ, Италия, Великобритания, Швейцария, Германия, Холандия,  Норвегия.

Член на редколегиите на 6 научни български и чуждестранни списания.

Участие в работни групи към Министерство на образованието и науката, Министерство на земеделието и храните, НАЦИД и др.

Председател на Генералната асамблея на Европейския университетски алианс UNIGREEN – първият „ зелен‘‘  университет в Европа и в България по аграрни и природни науки,  и биотехнологии.

Удостоена с „ Почетен знак от Министерството на земеделието на Полша“ за принос в развитието на земеделието и „ Почетен знак на град Пловдив“ за принос в областта на образованието и науката.

Свободно владее английски и руски.

Контакти

  • тел: 032/ 60 55 11
  • факс: +359 32 625719;
  • e-mail: governor@pd.government.bg
  • адрес: гр. Пловдив 4002, пл. „Н. Мушанов“ № 1

Последна редакция на 15 юли, 2024 в 17:48

Skip to content https://www.livechatalternative.com/