Община Хисаря

Община Хисаря

Населени места: Хисар, Миромир, Беловица, Красново, Кръстевич, Мало Крушево, Михилци, Мътеница, Ново Железаре, Паничери, Старо Железаре, Старосел, Черничево

Хисар се намира в малка котловина в югоизточното подножие на Средна гора. На територията на Община Хисар, на 20 км. Западно от гр. Хисар, се намира с. Старосел, където през 2000 г. бе разкрит тракийски култов храм, датиран от края на V век и началото на ІV век преди новата ера. Термалното находище на Хисар се състои от 22 извора, от които 6 са получени при дълбоки сондажи. Най-горещи са естествените извори „Парилките“ и „Момина баня“. Построени са балнеоложки комплекси, санаториуми, почивни домове. В по-големите от тях са създадени рехабилитационни центрове, които са оборудвани с модерна медицинска апаратура за извършване на широка гама от лечебни процедури. Икономически активното население в Общината е 6 735 човека. Като национален курорт през последните десетилетия в Хисар и общината са се развили само някои подотрасли на промишлеността. Преобладаващи са малките и средни фирми и предприятия с различна форма на частна собственост.

За повече информация: www.hisar.bg

Контакти
Кмет Пенка Дойкова Тел.: 0337 62405
Факс: 0337 62030
e-mail: kmet@hisar.bg
Зам. кмет Тони Илиева Тел.: 0337 62095
e-mail: zam-kmet@hisar.bg
Секретар на Общината Петко Петров Тел.: 0337 62112
e-mail: secretary@hisar.bg
Председател на ОбС Гатьо Султанов Тел.: 0337 62034 вътр.127
e-mail: obshtina@hisar.bg
Адрес за кореспонденция: Гр. Хисаря, п.к. 4180, ул. „Генерал Гурко“ №14
Тел.: 0337 62405
Факс: 0337 62030
e-mail: obshtina@hisar.bg

Контрол по решения на ОбС Хисаря

No Документ Относно Преглед
1 Решение № 712/2019г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 712/2019г. на ОбС Хисаря

2 Решение № 690/2018г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 690/2018г. на ОбС Хисаря

3 Решение № 681/2018г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 681/2018г. на ОбС Хисаря

4 Решение № 619/2018г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 619/2018г. на ОбС Хисаря

5 Решение № 503/2018г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 503/2018г. на ОбС Хисаря

6 Решения №№ 460, 462, 466/2018г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решения №№ 460, 462, 466/2018г. на ОбС Хисаря

7 Решение № 454/2018г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 454/2018г. на ОбС Хисаря

8 Решения №№ 415, 417/2017г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решения №№ 415, 417/2017г. на ОбС Хисаря

9 Решение № 369/2017г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 369/2017г. на ОбС Хисаря

10 Решение № 387/2017г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 387/2017г. на ОбС Хисаря

11 Решение № 258/2017г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 258/2017г. на ОбС Хисаря

3682 Views | Last update 27.02.2018 15:49:31