Областна комисия „Военни паметници“ (ОКВП)

Функции

Областна комисия „Военни паметници“ организира своята дейност в следните направления:

  • предоставя на министъра на отбраната постъпилата информация за военните паметници и оказва съдействие за издирването, проучването, опазването, поддържането, възстановяването и изграждането им;
  • предлага на министъра на отбраната военни паметници, които да бъдат обявени за паметници на културата по реда на Закона на паметниците на културата и музеите;
  • води областен регистър и картотека на военните паметници;
  • координира изпълнението на дейностите и задачите по този закон от общините, отделните физически и юридически лица, граждански комитети и други;

Документи

Регистър на Военните паметници на територията на област Пловдив

Повече информация за военните паметници може да намерите на адрес: https://opendata.government.bg

 

Наименование Местоположение Точно място на което се намира Собственост е паметника Какво събитие увековечава Честване на паметника и мероприятие Снимка
Паметник на загиналите в  Отечествената война 1944-1945 г. с. Първенец, ул. Съединение, общ. Родопи, обл. Пловдив Зелена  площ  пред  НЧ  Съзнание Общинска Герои  от  войните Първи  юни – поднасяне на цветя и венци
Паметна плоча на загиналите в Балканската и отечествената война с.Скобелево, общ. Родопи, обл. Пловдив На сградата на кметството Публична общинска Загиналите във Балканската и отечествената война 06.05.
Паметна плоча  на майор Райчо Николов гр.Пловдив                 Пловдив            Пловдив Пл.Джумаята Общинска собственост Увековечава величието и героизма на майор Райчо Николов-военен деец, участник в Руско-турската война през 1877/78г. и Съединението на България през 1885г На 6 септември с поклонение и поднасяне на венци и цветя
Паметник  на поборниците и опълченците гр.Пловдив                 Пловдив            Пловдив В района на Централни гробища Общинска собственост Увековечава величието и героизма на поборниците  и  опълченците. На 3 март с поклонение и поднасяне на венци и цветя
Паметник  на Гюро Михайлов  и другарите му гр.Пловдив                 Пловдив            Пловдив На централния градски площад до Военния клуб Общинска собственост Увековечава подвига на Гюро Михайлов и другарите му, загинали при  изпълнение на служебния си дълг.
Паметни плочи на загиналите пловдивчани от кв.Филипово във войните 1912-1913г. и 1915-1918г. гр.Пловдив В северната част на града, църквата „Св.Иван Рилски” Общинска собственост Увековечава велич(ието и героизма на загиналите пловдивчани във войните 1912-1913г. и 1915-1918г. При годишнини от Балканската и Първата световна война с поклонение и поднасяне на венци
Паметник  на  загиналите за независимостта на България във войните 1912-1913 и 1915-1918г гр.Пловдив                 Пловдив            Пловдив В двора на Детски дом „Мария Луиза” в  Плровдив Държавна  собственост Увековечава  величието и героизма на воините от Пловдив и Пловдивския край във войните 1912-1913 и 1915-1918г.. На 26 март с поклонение и поднасяне на венци и цветя
Паметник на полкавник Борис Дрангов гр.Пловдив                 Пловдив            Пловдив Градинката  срещу хотел „Санкт Петербург” Общинска собственост Увековечава величието и героизма полковник Борис Дрангов, командир на 9 пехотен полк, загинал геройски  близо  до кота 1050 в завоя на река Черна На 3 мартс поклонение и поднасяне на венци и цветя
Храм-паметник на падналите българо-католици от град Пловдив във войните за национално обединение  гр. Пловдив                 Пловдив            Пловдив В района на Католическите гробища в гр. Пловдив, бул. Княгиня Мария-Луиза Гробищен парк на католическото вероизповедание в Пловдив Войните 1912-1913 и 1915-1918 г.
Паметна плоча  на майор Райчо Николов гр. Пловдив                 Пловдив            Пловдив Площад Джумаята Общинска собственост Увековечава величието и героизма на майор Райчо Николов-военен деец, участник в Руско-турската война през 1877/78г. и Съединението на България през 1885 г На 6 септември с поклонение и поднасяне на венци и цветя
Паметник  на поборниците и опълченците гр.Пловдив                 Пловдив            Пловдив В района на Централни гробища Общинска собственост Увековечава величието и героизма на поборниците  и  опълченците. На 3 март с поклонение и поднасяне на венци и цветя
Паметник  на Гюро Михайлов  и другарите му гр.Пловдив                 Пловдив            Пловдив На централния градски площад до Военния клуб Общинска собственост Увековечава подвига на Гюро Михайлов и другарите му, загинали при  изпълнение на служебния си дълг.
Паметни плочи на загиналите пловдивчани от кв.Филипово във войните 1912-1913г. и 1915-1918г. Пловдив                 Пловдив            Пловдив В северната част на града, църквата „Св. Иван Рилски” Общинска собственост Увековечава величието и героизма на загиналите пловдивчани във войните 1912-1913 г. и 1915-1918 г. При годишнини от Балканската и Първата световна война с поклонение и поднасяне на венци
Паметник  на  загиналите за независимостта на България във войните 1912-1913 и 1915-1918г гр.Пловдив                 Пловдив            Пловдив  В двора на Детски дом „Мария Луиза” в  Пловдив Държавна собственост Увековечава  величието и героизма на войните от Пловдив и Пловдивския край във войните 1912-1913 и 1915-1918г.. На 26 март с поклонение и поднасяне на венци и цветя
Паметник на полкавник Борис Дрангов гр. Пловдив                 Пловдив            Пловдив Градинката  срещу хотел „Санкт Петербург” обкинска собственост Увековечава величието и героизма на полковник Борис Дрангов, командир на 9-ти пехотен полк, загинал геройски  близо  до кота 1050, в завоя на река Черна На 3 март с поклонение и поднасяне на венци и цветя
Паметник на загиналите арменци от Пловдив във войните 1912 – 1913, 1915-1918, 1944-1945 гр. Пловдив                 Пловдив            Пловдив В двора на арменското училище, до арменската църква „Сърп Кеворк” Войните 1912 – 1913, 1915-1918, 1944-1945
Паметни плочи на загиналите евреи от Пловдив във войната 1912-1918 г. гр. Пловдив                 Пловдив            Пловдив Еврейска синагова в Пловдив Еврейско  изповедание в Пловдив – частна Участие във войните 1912 – 1918 г.
Те загинаха за Родината град/село община област гр. Баня, община Карлово, област Пловдивска В центъра на града. Публична Общинска собственост/ Без акт за ПОС, съгласно чл. 56 ал. 2 от ЗОС / На загиналите във войните: 1912-1913; 1915-1918; 1944-1945: Честване – 3 март и на 2 юни.
Паметник на загиналите във войните град/село община областс. Богдан, общ. Карлово, обл. Пловдивска В центъра на селото Публична Общинска собственост/ Без акт за ПОС, съгласно чл. 56 ал. 2 от ЗОС / Събитието увековечава загиналите във войните. Не се чества
Бюст-паметник на Генерал Столетов град/село община област село Столетово, общ. Карлово, обл. Пловдив Площад село Столетово Общинска земя – общинска собственост Руско-Турската освободителна войнаГероя от Шипка 3-ти март  – Тържествено с поднасяне на венци и цветя, рецитал и заря.
Паметник на загиналите град/село община областс. Дъбене, общ. Карлово, обл. Пловдивска Паметника се намира в центъра на селото. Публична Общинска собственост/ Без акт за ПОС, съгласно чл. 56 ал. 2 от ЗОС / Събитието увековечава загиналите във войните.
Паметник на загиналите във войните град/село община областгр. Калофер община Карлово област Пловдивска Центъра на Калофер Публична Общинска собственост/ Без акт за ПОС, съгласно чл. 56 ал. 2 от ЗОС / Събитието увековечава загиналите във войните. 03.мар
Паметник на загиналите войници във войните 1912 – 1918 година Карлово, Карлово, Пловдив град/село община област Района на 61-ва Стрямска механизирана бригада в Карлово, над строевия плац Разположен е на територията на военно поделение , т.е. земята е държавна Сраженията водени от 2-ра Тракийска дивизия вБалканската, Междусъюзническата и Първата световни войни 02 октомври Празник на 61-ва бригада, с поднасяне на венци
Паметник в памет на българските войни паднали в борбата срещу световния тероризъм Карлово, Карлово, Пловдивград/село община област ул. „Генерал Карцов” в градинкта северно от централния вход на 61 Стрямска механизирана бригада. Общинска собственост Посветен на загиналите военнослужещи в Кербала и Дивания и на жертвите от атентатите в Мадрид. 11март, 27декември
Мемориал на загиналите във  войните от Карлово – Община град/село община област Карлово, обл. Пловдивска Местността площад „Войнишкото” Публична Общинска собственост/ Без акт за ПОС, съгласно чл. 56 ал. 2 от ЗОС / Мемориалът е в памет на загиналите във войните: Балканска, Междусъюзническа, Първа световна от Карловска община.
Паметник на загиналите за Родината Бегово              Калояново              Пловдив В  парка в центъра на селото пред читалището Общинска собственост Загиналите местни жители във войните през ХХ век На 2 юни с п однасяне на венци
Паметна плоча Черноземен      Калояново              Пловдив В  центъра на селото Общинска собственост Загиналите от Черноземен участници в Отечествената война 1944 – 1945 г. На 2 юни с поднасяне на венци
Паметна плоча на загиналите за Родината Дълго поле      Калояново В  парка в центъра на селото Общинска собственост Загиналите във войните местни жители На 2 юни с п однасяне на венци
Паметна плоча на загинали във войните Дуванлий          Калояново Върху сградата на  църквата  вляво от входа На Софийско-Пловдивската католическа епархия Загиналите от Дуванлий участници във войните:1912 – 1913 г.;1915 – 1918 г.; Не се чества
Паметник на загиналите за Родината Горна Махала      Калояново              Пловдив Срещу фурната в северния край на селото Общинска собственост Загиналите от Горна Махала участници във войните:1912 – 1913 г.;1915 – 1918 г.Отечествената война 1944 – 1945 г. На 2 юни с п однасяне на венци
Паметни плочи на загиналите във войните Иван Вазово      Калояново              Пловдив В църквата на селото На църквата Загиналите от Иван Вазово/тогава Химитлий/ участници във войните:1912 – 1913 г.;1915 – 1918 г.; Не се чества
Паметник на загиналите за Родината Калояново            Калояново              Пловдив В парка пред сградата на Общинска администрация – Калояново Общинска собственост Загиналите от Калояново участници в Отечествената война – 9 и участници в антифашистката борба – 4 На 2 юни с поднасяне на венци
Паметник на загиналите за Родината Отец Паисиево      Калояново              Пловдив В началото на парка в центъра на селото Общинска собственост Загиналите от Отец Паисиево участници във войните На 2 юни с п однасяне на венци
Паметна плоча Песнопой         Калояново              Пловдив Върху сградата на читалището. Общинска собственост Загиналите от Песнопой  участници в Отечествената война На 2 юни с п однасяне на венци
Паметник на загиналите за Родината Ръжево Конаре      Калояново              Пловдив В началото на парка в центъра на селото Общинска собственост Загиналите от Ръжево Конаре участници във войните:1912 – 1913 г.;1915 – 1918 г.;Отечествената война 1944 – 1945 г. На 2 юни с поднасяне на венци
Паметна плоча на загиналите във войните Село Селци                  Садово                      Пловдив Пред сградата на кметството Общинска собственост Герои от войните 3-ти март – тържество
Паметник на загиналите във войните Белащица           „Родопи”                   Пловдив Ос.т 112,ос.т.121, ос.т.116 кв.13,кв.28 и кв.28 по ПУП с.Белащица Публична общинска Загиналите във войните от с.Белащица 06.05.
Паметник на загиналите 1912-1913 г. и 1915-1918 г. Село Брестник, общ „Родопи”, обл. Пловдив На площада Публична общинска Герои от Балканска и Първа световна войни Архангелова задушница
Паметник на загиналите през войните войници от с.Патриарх Евтимово с.Патриарх Евтимово, общ.Асеновград, обл.Пловдивска На ул.”Патриарх Евтимий” в градинката между църквата и музея общинска Герои от войните На 2 юни
Паметник на загиналите войници от I-во отделение на Трети планински полк, от III-то отделение на Трети планински полк, загинали през Балканската война и на загиналите през Отечествената война войни от Асеновград гр.Асеновград, общ.Асеновград, обл.Пловдивска В двора на Военното поделение в Асеновград Герои от войните На 13 март-Ден на ракетните войски и артилерията
Паметник на загиналите в Балканските и двете световни войни войници от с.Козаново с.Козаново, общ.Асеновград, обл.Пловдивска На главния път, пред централната градинка Общинска собственост Герои от войните На 3 март и 2 юни
Паметник на войници от I-во отделение на Трети планински полк, от III-то отделение на Трети планински полк, загинали през Балканската война и на загиналите през Отечествената война воини от Асеновград гр.Асеновград, общ.Асеновград, обл.Пловдивска В двора на Военното поделение в Асеновград Герои от войните На 9 юни
Паметник на загиналите през 1913, 1916-1918 г. войници от с. Косово/Шейтаново/ с. Косово, общ. Асеновград, обл. Пловдивска В двора на храм”Успение Богородично” Общинска собственост Герои от войните
Паметник   на  загинали перущинци  за  свободата на   България гр.Перущица         Община Перущица    област  Пловдив гр.Перущица  ,площад  “27  априлий “ Общинска  собственост и земята също Увековeчава  загиналите през годините Полагат  се цветя  в деня  на загиналите за  България   2 юни
Паметна плоча на загинал летец-изтребител Татаревска  чешма   Първомай                 Пловдив На пътя между с. Поповица и гр. Първомай на около20м. южно от разклона за с. Виница. Изградена е
чешма и паргинг
Пътно управление На 06.07.1960 г. по време на учение при изпълнение на фото стрелба по земна цел със самолет Миг 17 агива лейтенант михаил  Димитров Чепреганов.Випуск 1958 г.
Паметник на загиналите в отечествената война войници от с.Новаково и на загиналите партизани от бригада „В.Коларов” с.Новаково, общ.Асеновград, обл.Пловдивска В градинката на центъра, срещу Кметството общинска собственост Герои от войната На 2 юни и 3 септември
Паметник на загиналите за свободата на България горнославци с.Горнослав, общ.Асеновград, обл.Пловдивска На центъра пред храм”Св.Атанасий”, до Кметството общинска собственост Герои от войната На 3 март
Паметник на загиналите в Балканските и двете световни войни войници от с.Избегли с.Избегли, общ.Асеновград, обл.Пловдивска На ул.”Възраждене”, в центъра пред Кметството общинска собственост Герои от войните На празника на сухопътните войски – 16 ноември
Паметник на загиналите войници от с.Конуш през Балканските и двете световни войни с.Конуш, общ.Асеновград, обл.Пловдивска На ул.”Ал.Стамболийски”, в центъра, до Читалище”Развитие” общинска Герои от войните На Петковден-14 октомври
Паметник на падналите воинивъв Балканската война 1912-1913 г. и Първата световна война 1915-1918 г. с. Милево, общ. Садово,                   обл. Пловдив В центъра на с. Милево общинска Герои от войните 1912-1913г. ; 1915-1918 г. м. ноември на Архангелова задушница
Църковна служба в църквата “Св.Богородица”      с. Милево
Наименование Паметна плоча с. Катуница, общ. Садово,                       обл. Пловдив Фоайето в сградата на НЧ”Просвета” общинска Загиналите катунски войници във войните от 1912 до 1918 г. 02 юни
Паметник на загиналите за Освобожданието на България с. Катуница, общ. Садово,                       обл. Пловдив Парка на с. Катуница Общинска В чест на загиналите за Освобождението на България 02 юни с поднасяне на цветя
Паметник на загиналите във войните за обединението на България с.Богданица, общ. Садово,                      обл. Пловдив Парка пред кметството Общинска Герои от войните след Освобождението На 08 ноември с панихида за загиналите
Паметник на загиналите във войните от селото с. Кочево, общ. Садово,                      обл. Пловдив В центъра на селото, на площада общинска Герои от войните 1912-1918 г.
и в Отечествената война 1944-1945 г.
На 03 март и 02 юни с рецитали и заря
Паметник на загиналите във войните Чешнегировци с. Чешнегирово, общ. Садово,                      обл. Пловдив В центъра на с. Чешнегирово общинска Загиналите от с. Чешнегирово по време на Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световна война 02 юни – поднасяне на цветя
Плоча на загинали летци по време на учебни полети с. Чешнегирово, общ. Садово,                      обл. Пловдив Бивше поделение на БА Гибелта на двамата летци
Паметник на войните убити във войните: 1912-1913, 1915-1918 год. с. Болярци, общ. Садово,                      обл. Пловдив В парка, намиращ се в долната част на с.Болярци общинска Величието и героизма на воините от Балканската и Междусъюзническата война 02 юни – поднасяне на цветя
Паметна плоча на воините убити в Отечествената война с. Болярци, общ. Садово,                      обл. Пловдив В парка, намиращ се в долната част на с.Болярци общинска Героизма на воините в Отечествената война 02 юни – поднасяне на цветя
Паметник на загиналите за Родината гр. Садово, общ. Садово,                      обл. Пловдив Парка до НЧ”Христо Смирненски” гр. Садово общинска Падналите в боевете през 1912-1913 г. и 1915-1918 г. садовци; загиналите в Отечествената война 1944-1945 г. На 9 май и 2 юни – поднасяне на цветя
Паметник на загиналите за Родината с. Караджово, общ. Садово,                      обл. Пловдив До църквата Общинска Герои от войните На бележити дати с поднасяне на венци
Паметник на загиналите във войните с.Черничево, община Хисаря, област Пловдив На центъра на селото в парка Общинска Загинали във войните Рангелова задушница – панахида
Паметник на загиналите във войните с. Паничери, общ. Хисаря,                       обл. Пловдивска В центъра на селото, в двора на ЦДГ “Слънце”. Общинска Загиналите във войните 1912-13; 1915-18 и 1944 година
жители на с. Паничери
3 март, 2 юни – поднасяне на цветя
Възпоменателни плочи на загиналите в Априлското въстание 1876, Първата световна война 1914-1918 и Втората световна война 1939-1945 г. от с. Момина баня Гр. Хисаря, общ. Хисаря,                 обл. Пловдив Кв.Момина баня, на западния вход на църквата “Успение Богородично”, на основата на камбанарията Частен, църковен загиналите в Априлското въстание 1876, Първата световна война 1914-1918 и Втората световна война 1939-1945 г. жители от село Момина баня /днешен квартал в град Хисаря/ 12. Кога се чества паметника и с какво мероприятие 3 март и 2 юни – поднасяне на цветя
Възпоменателна плоча на Нанко Цочев Минчев – опълченец с. Старо Железаре, общ. Хисаря                        обл. Пловдивска Върху външната стена на родната му къща частен Участник в боевете при Шипка – 1877-78 г. 3 март – поставяне на венец
Възпоменателна плоча на загиналите във войните от село Старо Железаре с. Старо Железаре, общ. Хисаря                        обл. Пловдивска На центъра на селото, върху фасадата на църковната камбанария Частна, църковна Участие във войните 1912-13 и 1915-18 г. на жители от село Старо Железаре 2 юни – поднасяне на цветя
Паметник на загиналите във войните от с. Кръстевич с. Кръстевич, общ. Хисаря                        обл. Пловдивска Центъра на селото, заградено пространство с градинка. общинска Загиналите във войните през 1912-13 и 1915-18 и 1923-25; 1941-44 и Отечествената война 1941-45 жители на село Кръстевич 9 май и 2 юни – поднасяне на цветя
Паметник на загиналите във войните Вериговци кв. Веригово
гр.Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдивска
кв. Веригово, ул.”М.Мушевски”, до ОУ “Климент Охридски”,
площадно пространство
общинска Участници във войните – 1912-13; 1915-16; 1917-18 и 1944-45 година от село Веригово /днешен квартал на град Хисаря/ 12. Кога се чества паметника и с какво мероприятие 3 март, 2 юни – поднасяне на венци
Паметник на загиналите във войните жители на кв.Миромир, Хисаря кв. Миромир
гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдивска
В центъра на кв. Миромир общинска Загиналите от войните 1912-13; 1915-18 и 1944-45 година жители на село Миромир /днешен квартал на град Хисаря/ 2 юни, 3 март – поднасяне на цветя
Общ паметник на борците против фашизма с паметни плочи на загиналите във войните от село Красново С. Красново , общ. Хисаря, обл. Пловдивска Пред двора на училището общинска Убити през войните 1913, 1915, 1916, 1917 и Отечествената война – 1944 г. жители на село Красново 2 юни, поднасяне на цветя
Паметник на загиналите в Балканските войни 1912-1913 Гр.Хисаря, общ. Хисаря,                 обл. Пловдивска кв. Момина баня, в двора на църквата “Успение Богородично” Частна, църковна В памет на участниците във войните с Турция, Сърбия, Гърция и Черна гора през 1912-13 г. от село Хисар-Кюселери /днешен квартал Момина баня на град Хисаря/ 3 март и 2 юни – полагане на венци;
Паметник на загиналите за Родината Село Маноле,  общ. Марица,                     обл. Пловдив Западно от кметството общинска Падналите в боевете през 1912-1913 г. и 1915-1918 г. и загиналите в Отечествената война 1944-1945 г.от с. Маноле На 9 май и 2 юни – поднасяне на цветя
Паметник на загиналите за Родината с. Войводиново, общ. Марица                     обл. Пловдив Пред читалище „Виделина” общинска Падналите в боевете през 1912-1913 г. и 1915-1918 г. и загиналите в Отечествената война 1944-1945 г.от с. Войводиново 2 юни – поднасяне на цветя
Паметник на загиналите за Отечеството с. Манолско, общ. Марица,                    обл. Пловдив Югоизточно от кметството общинска Падналите в боевете през 1912-1913 г. и 1915-1918 г. от Манолско Конаре На 9 май и 2 юни – поднасяне на цветя
Загинали за Родината с. Радиново, общ Марица,                    обл. Пловдив В парка пред читалището общинска Падналите в боевете през 1912-1913 г. и 1915-1918 г. и загиналите в Отечествената война 1944-1945 г.от с. Радиново и на четник от четата на Хр. Ботев 1 и 9 май и 2 юни – поднасяне на цветя
Паметник на загиналия за Родината с. Ясно поле, общ Марица,                    обл. Пловдив Западно от кметството общинска Падналият Запрян Иванов Филчев в боевете през 1944 г. в с. Крива паланка 2 юни – поднасяне на цветя
Вечна слава на героите с. Костиево, общ Марица,                    обл. Пловдив В двора на черквата общинска Падналите в боевете през 1912-1913 г. и 1915-1918 г. от с. Костиево 2 юни – поднасяне на цветя
Вечна слава на героите с. Костиево, общ Марица,                    обл. Пловдив Западно от кметството в южните украинини на парка общинска Падналите в боевете през 1944-45 г. от с. Костиево 9 май и 2 юни – поднасяне на цветя
Вечна слава на героите с. Войсил, общ Марица,                    обл. Пловдив Северно от кметството общинска Падналите в боевете през 1912-1913 г. и 1915-1918 г. от с. Войсил 2 юни – поднасяне на цветя
Вечна слава на героите с. Войсил, общ Марица,                    обл. Пловдив Северно от кметството общинска Падналите в боевете през Отечествената война 1944-45 г. от с. Войсил и на загинал партизанин от войнишкия батальон в Горно Клъмно Босилеград-ско през 1944 год. 9 май и 2 юни – поднасяне на цветя
Паметник на загиналите за майка България с. Рогош, общ Марица,                    обл. Пловдив Парка  югозападно от читалището общинска Падналите в боевете през 1912-1913 г. и 1915-1918 г. и загиналите в Отечествената война 1944-1945 г. от с. Рогош На 9 май и 2 юни – поднасяне на цветя
Паметник на загиналия за Родината с. Рогош, общ Марица,                    обл. Пловдив Парка  западно от кметството общинска Падналите в боевете войни На 9 май и 2 юни – поднасяне на цветя
Вечна слава на героите с. Царацово, общ Марица,                    обл. Пловдив Западно от кметството общинска Падналите в боевете през 1912-1913 г. и 1915-1918 г. и загиналите в Отечествената война 1944-1945 г.от с. Царацово и Елешница 1,2 и 3 юни – поднасяне на цветя
Загинали за Родината с. Царацово, общ Марица,                    обл. Пловдив Западно от кметството общинска Падналите в боевете през 1912-1913 г. и 1915-1918 г. и загиналите в Отечествената война 1944-1945 г.от с. Царацово и Елешница 1,2 и 3 юни – поднасяне на цветя
Паметник на загиналите през Балканските и двете световни войни войници от с.Бачково с.Бачково, общ.Асеновград, обл.Пловдив ул.”Александър Стамболийски”-главен път общинска Герои от войните На празника на селото-27 юни
Паметник на загиналите в Балканските и двете световни войни войници от с.Косово с.Косово, гр.Асеновград, обл. Пловдивска Южно от храм”Успение Богородично”, до механа”Безгрижен живот” общинска Герои от войните Не се чества
Паметник на убитите през войните войници от с.Лясково с.Лясково, общ.Асеновград, обл.Пловдивска Извън селото, до параклис „Св.Атанас” общинска Герои от войните Денят на Св.Атанас
Паметна плоча на Никола Янев с.Нареченски бани, общ.Асеновград,
обл.Пловдивска
ул.”Люти дол”, на стената на къщата частна Няма данни Няма данни
Паметник на загиналите през войните войници от с.Нови извор с.Нови извор, общ.Асеновград, обл.Пловдивска В градинката на центъра, до Кметството общинска Герои от войните На 6 май
Паметна плоча на Атанас Ташев с.Орешец, общ.Асеновград, обл.Пловдивска На подпорната стена на ул.”Караджа войвода”, до Кметството общинска Герой от войната
Паметник С.Добралък, община Куклен, област Пловдив,
централна част
Центъра на селото, до кметството. общинска Паметта на загиналите за България във войните
1912-1918 и Отечествената война 1944-1945г.
17 юли
Паметна плоча С.Гълъбово, община Куклен, област Пловдив Войнишка чешма, в началото на селото,
откъм гр.Куклен
общинска Герои от войните 2 юни
Паметник С.Яврово, община Куклен, област Пловдив Парк в центъра на селото общинска Паметта на загиналите за България във войните
1912-1918.
2 юни
Паметник Гр.Куклен , община Куклен, област Пловдив Парк в центъра на града общинска Паметта на загиналите за България във войните
1912-1918.
2 юни
Паметна плоча С.Яврово, община Куклен, област Пловдив В църквата на селото Общинска, сградата е собственост на Българската паровславна църква Паметта на загиналите за България във войните
1912-1918.
2 юни
Паметна плоча С.Руен,  община Куклен, област Пловдив В двора на кметство с.Руен общинска Паметта на загиналите за България във войните
1912-1918.
2 юни
Паметник на участвалите в
Отечествената война 1944-1945 г,и загиналите в
Балканската и Първата световна войни
Ново село, община Стамболийски, област Пловдив ул.”1-ва” №31 общинска Граждани от с.Ново село взели участие във Втората световна война и  загиналите от село
Ново село в Балканската и Първата световна войни
2 юни,поднасяне на цветя
Паметник на загиналите за родината село Правище, община Съединение, област Пловдив Центърът на село Правище общинска Герои от отечествените войни 2 юни – Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.
Паметник на загиналите във войните за национално обединение. с. Любен, община Съединение, област Пловдив Центърът на селото общинска Загиналите в борбите за освобождението. Балканските войни, Първата и Втората световна война. На 02 юни
Паметник на загиналите за родината с. Церетелево, община Съединение, област Пловдив Центърът на селото Общинска Загиналите във войните от с. Церетелево 2 юни – поклонение
Паметник на 3-те поколения с. Царимир, община Съединение, област Пловдив Центърът на селото Общинска Загиналите в Балканските войни, Първата и Втората световна война.
Паметна плоча на загиналите в Отечествената война с. Малък чардак, община Съединение, област Пловдив Центърът на с. Малък чардак
Паметник на загиналите в балканските войни и Първата световна война С. Голям чардак, община Съединение, област Пловдив Центърът на с. Малък чардак Общинска 02 юни – поклонение
 Паметник на СЪЕДИНЕНИЕТО Гр. Съединение, община Съединение, област Пловдив Центърът на гр. Съединение Общинска Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

Първият паметник в България построен в чест на Съединението.

5 септември – празник на гр. Съединение
Пресъздаване на моменти от Съединението
Тържествена заря
 Паметник на загиналите във войните Гр. Съединение, община Съединение, област Пловдив Общинска  Загиналите в отечествените войни О2 юни – поклонение
Юговска костница с.Югово, общ. Лъки, обл.Пловдив В близост до административната сграда на Кметство – с.Югово,
Кв.№50 от Плана на с.Югово
Общинска чл.2, ал.1, т.5 от Закона за общинската собственост Съхранява тленни останки на загинали във войните. Паметта на загиналите, отслужват се панахиди.
Паметник в памет на загиналите във войните – с.Югово с.Югово, общ. Лъки, обл.Пловдив В центъра на селото, в близост до Църква „Св.Троица” – с.Югово, в зелена площ на улица
Парцел от кв.№24 от Плана на с.Югово
Общинска чл.2, ал.1, т.5 от Закона за общинската собственост Загинали във войните жители на село Югово 3 март, ежегодно.
Като през 2008г. на каменната стена до Паметната плоча бе монтирана Плоча в памет на хайдутин Райчо.
Юговска костница/Костница – с.Югово с.Югово, общ. Лъки, обл.Пловдив В близост до административната сграда на Кметство – с.Югово,
Кв.№50 от Плана на с.Югово
Общинска чл.2, ал.1, т.5 от Закона за общинската собственост Съхранява тленни останки на част от загинали във войните, а в последствие и костите на починалите жители на с.Югово. Паметта на загиналите и починалите, отслужват се панахиди.
Паметник на загиналите във войните жители на гр. Брезово Гр. Брезово, община Брезово, Пловдивска област Южен парк на гр. Брезово Общинска В чест на всички загинали за свободата на родния край  жители на тр. Брезово  2-ри юни  и 9–ти септември с митинг и  поклонение
Паметник с. Сърнегор, община Брезово, Пловдивска област В центъра на селото общинска В чест на всички загинали във войните жители на с. Сърнегор На 3-ти март и 2-ри юни с поклонение
Паметна плоча с. Отец Кирилово, община Брезово, Пловдивска област На сградата на кметството Общинска В памет на загиналите през войните жители на с. Отец Кирилово и загинал граничар от БНА в изпълнение на служебния си  дълг На 24.05. и на втори юни
Паметник на загиналите във войните жители на с.Пъдарско с. Пъдарско, община Брезово, Пловдивска област В парк в центъра на селото Общинска В чест на всички загинали във войните жители на с. Пъдарско  2-ри юни с митинг и  поклонение
Паметник с. Борец, община Брезово, Пловдивска област парцел ХV – 236 кв. 17 Общинска Герои от войните На 2-ри юни с митинг-поклонение
Паметник на загиналите в първата фаза на Отечествената война жители на с.Тюркмен с. Тюркмен, община Брезово, Пловдивска област В центъра на с.Бабек Общинска В памет на загиналите жители от с. Тюркмен през I-та фаза на Отечествената война на вр. Стражин, Македония На 2-ри юни с митинг-поклонение
Паметник с. Розовец, община Брезово, Пловдивска област В центъра на селото, кв. 52 Общинска В памет на загиналите жители от с.Розовец  по време на трите войни: 1885г., 1912-1913 г., 1915 – 1918 г. 27 септември /традиционния събор на селото/ и втори юни – с митинг-поклонение
Паметник на загиналите Рахманлийци във войните с Турция, Гърция, Сърбия и Черна гора през 1912/1913 г. с. Розовец, община Брезово, Пловдивска област В църквата „Св.Атанасий” вляво от олтара –кв.19, парцел ХII, имот 191 по плана на селото Общинска Убити 25 жители на с. Рахманлий/днешно Розовец/ през войните 1912/1913 г. На 2-ри юни и на храмовия празник
Паметник на  полк. Владимир Серафимов с. Свежен, община Брезово, Пловдивска област В центъра на с. Свежен Общинска В памет на виден български военачалник –освободител на Родопите През м. октомври на рождената дата на полк.Серафимов и на 2-ри юни с поклонение
Паметник – костница с. Свежен, община Брезово, Пловдивска област В центъра на с. Свежен Общинска В памет на загиналите през войните жители на с. Свежен На официални празници с поклонение
Паметник с. Свежен, община Брезово, Пловдивска област В центъра на селото, кв. 39 Общинска В чест на всички загинали във войните 1912/1913, 1915/1918 г., в Отечествената война и в антифашистката съпротива На 3-ти март, 2-ри юни, 09.05 с поклонение
Паметник на загиналите във войните с. Бабек, община Брезово, Пловдивска област В центъра на с.Бабек Общинска Герои от войните На 20.11. с митинг-поклонение
Паметникна загиналите за народна свобода с. Зелениково, община Брезово, Пловдивска област Ул. 1-ва, V кв. 30, в центъра на селото Общинска Герои от войните 1876/ 1944 г. На 3-ти март, 2-ри юни, 09.09 с поклонение
Войнишки паметник с. Зелениково, община Брезово, Пловдивска област Пред сградата на  кметството, ул. 1-ва № 59, парцел VIII , кв. 25 Общинска Герои от войните На 3-ти март с поклонение
Паметник на загиналите с. Горни Домлян, общ. Карлово, обл. Пловдивска В църквата „Свети Арахангел Михаил” на с.Горни Домлян. държавна Герои от войните
Паметник на загиналите във войните с. Каравелово, общ. Карлово, обл. Пловдивска В двора на читалищe „Пробуда”. Първоначално плочите са били монтирани на „Паметник – чешма” до кметството в центъра на селото, а по-късно преместени на сегашното място. Публична Общинска собственост
/ Без акт за ПОС, съгласно чл. 56 ал. 2 от ЗОС /
Събитието увековечава загиналите във войните. На 3 март – поклонение
Паметник на загиналите във войните с. Климент, общ. Карлово, обл. Пловдивска В центъра на селото Публична Общинска собственост
/ Без акт за ПОС, съгласно чл. 56 ал. 2 от ЗОС /
Паметника увековечава загиналите във войните 22 септември
Паметник на загиналите във войните с.Пролом   общ. Карлово  обл. Пловдивска В центъра Публична Общинска собственост
/ Без акт за ПОС, съгласно чл. 56 ал. 2 от ЗОС /
Събитието увековечава загиналите във войните.
Герой от войните
На 3. 03.
Паметник на загиналите във войните с.Слатина   общ. Карлово  обл. Пловдивска В центъра на селото Публична Общинска собственост
/ Без акт за ПОС, съгласно чл. 56 ал. 2 от ЗОС /
Събитието увековечава загиналите във войните.
Загинали за Родината от с. Слатина, Карловско
На 3. 03.
Паметник на загиналите във войните с. Войнягово, общ. Карлово, обл. Пловдивска Паметника се намира на източната част на църквата «Св. Димитър» Публична Общинска собственост
/ Без акт за ПОС, съгласно чл. 56 ал. 2 от ЗОС /
Събитието увековечава загиналите във войните.
Паметник на загиналите в  антифашисткото
движение и Отечествената война 1944-1945 г.
Бяла река                   Първомай                 Пловдив В центъра на селото Общинска собственост Паметта на загиналите в антифашистката борба и
Отечествената война 1944-1945г.
На 3 март, 6 и 9 май и 2 юни
Паметник на загиналите във войните  1912 – 1918 г. Дълбок извор             Първомай                 Пловдив В центъра на селото Общинска собственост Паметта на загиналите във войните 1912-1918 г. На 3 март, 6 и 9 май и 2 юни
Мемориална стена на загиналите в Отечествената
война 1944-1945 г.
Дълбок извор             Първомай                 Пловдив В центъра на селото Общинска собственост Паметта на загиналите в Отечествената в война
1944 -1945г.
На 3 март, 6 и 9 май и 2 юни
Паметна плоча на опълченеца Иван Ганчев Паничаров Първомай                   Първомай                 Пловдив В центъра на кв. Дебър, на югоизточната
стена  на сградата на библиотеката на НЧ “Пробуда” –  в кв. Дебър
Общинска Паметта на участник в Руско-турската война
1877-1878 г.
На 3 март
Паметна плоча на опълченеца Никола Гачев Гатев Първомай                   Първомай                 Пловдив В центъра на кв. Дебър, на пресечката на ул. “Княз
Борис I” и ул. “Симеон Велики”, североизточно от
НЧ “Пробуда” – кв. Дебър
Общинска Паметта на участник в българското опълчение
1877 – 1878 г.
На 3 март
Паметник на загиналите в Балканската война 1912 г. Първомай                   Първомай                 Пловдив В центъра на кв. Дебър в двора на църковния храм
“Свети Никола”
Земята е църковна собственост Паметта на загиналите в Балканската война 1912 г. 13 март и 2 октомври
Паметник на загиналите във войните 1915 – 1918 г. Първомай                   Първомай                 Пловдив В центъра на кв. Дебър в двора на църковния храм
“Свети Никола”
Земята е църковна собственост Паметта на загиналите във войните 1915-1918 г. 13 март и 2 октомври, панахиди
Паметник на загиналите в  Отечествената война
1944-1945 г.
с. Добри дол                Първомай                 Пловдив В парка в центъра на селото Общинска собственост Паметта на загиналите в
Отечествената война 1944-1945г
На 3 март, 6 и 9 май и 2 юни
Паметник на загиналите за Родината с. Езерово                    Първомай                 Пловдив В центъра на селото Общинска собственост Паметта на загиналите за Родината На 3 март, 6 и 9 май и 2 юни
Паметник на загиналите във войните 1912-1918г.
и Отечествената война 1944-1945 г.
с. Градина                   Първомай                 Пловдив В центъра на селото Общинска собственост Паметта на загиналите във войните 1912-1918г. и
Отечествената война 1944-1945г.
На 3 март, 6 и 9 май и 2 юни
Паметник на загиналите в  Отечествената война
1944 -1945 г.
с. Искра                       Първомай                 Пловдив В центъра на селото Общинска собственост Паметта на загиналите в Отечествената
война 1944-1945г.
На 3 март, 6 и 9 май и 2 юни
Паметник на загинал граничар с. Искра                       Първомай                 Пловдив В двора на училище “Отец Паисий” Общинска собственост Паметта на Иван Колев – загинал на границата
Паметник на загиналите в Отечествената война 1944-1945 г. Караджалово             Първомай                 Пловдив На площада в центъра на селото Общинска собственост Паметта на загиналите в
Отечествената война 1944-1945г.
На 3 март, 6 и 9 май и 2 юни
Паметник Крушево                   Първомай                 Пловдив Североизточен край на с. Крушево до черквата
“Света Петка”
Общинска Паметта на загиналите за България във войните
1912-1918 и Отечествената война 1944-1945г.
2 юни и 14.10 – “Петков ден”
Мемориал с паметник на загиналите във войните
1912 – 1918 г
Първомай                   Първомай                 Пловдив В центъра на града, североизточно от ж.п. гара
Първомай, между улиците “Братя Миладинови-север”
и “Цар Иван Шишман”
Общинска Паметта на загиналите за България във войните
1912-1918г.
На 3 март, 6 и 9 май и 2 юни и др.
Паметник на загиналия в  Отечествената война
1944-1945 г. жител на селото Ангел Примов
с. Поройна                  Първомай                 Пловдив В центъра на селото Общинска собственост Паметта на загинал в
Отечествената война 1944-1945г.
На 3 март, 6 и 9 май и 2 юни и др.
Паметник на загиналите във войните  1912-1918 и в
Отечествената война 1944-1945 г.
Православен              Първомай                 Пловдив В центъра на селото Общинска собственост Паметта на загиналите във войните 1912-1918 г. и в
Отечествената война 1944-1945г.
На 3 март, 6 и 9 май и 2 юни
Паметна плоча на загиналите в  Отечествената
война 1944-1945 г.
Виница                        Първомай                 Пловдив В центъра на селото Общинска собственост Паметта на загиналите в Отечествената
война 1944-1945г.
На 3 март, 6 и 9 май и 2 юни
Паметник на загинали перущинци за свободата на България гр.Перущица         Община Перущица    област  Пловдив гр.Перущица  ,площад  “27  априлий “ Общинска  собственост и земята също Увековeчава  загиналите през годините Полагат  се цветя  в деня  на загиналите за  България   2 юни
Паметник  “Братска  могила” гр.Перущица   община  Перущица  област Пловдив гр.Перущица   площад  “27 Общинска  собственост Участието  на перущинци в антихитлеристката съпротива  1941-1944 и участието в антифаши-сткото  въстание  през  1923г. Панахида  поклонение в деня  на разстрела  на
с какво  мероприятие                    06.06  всяка  година
Паметник на загиналите в Балканската война 1912-1913 гр. Раковски
кв. Ген. Николаево      Раковски            Пловдив
Гробищен парк- централна част Общинска Герои от селото, убити в Балканската войната При посещение на гробищния парк и на 1-ви ноември, поднасяне на цветя от близки на загиналите
Паметник на загиналите в Европейската война (1915-1918 г. ) гр. Раковски
кв. Ген. Николаево      Раковски            Пловдив
Гробищен парк- централна част Общинска Герои от войната При посещение на гробищния парк и на 1-ви ноември, поднасяне на цветя от близки на загиналите
Паметник на загиналите в Общо Европейската война 1915-1918 г. гр. Раковски
кв. Ген. Николаево      Раковски            Пловдив
В двора на църквата „Свети Архангел Михаил” Паметник – общински
Земята – на църквата
Паметник на загиналите през Балканската, Европейската и Отечествената война с. Белозем,       Раковски,        Пловдив На центъра срещу кметството Общинска Герои от войната Поднасяне на венци и цветя от близките на загиналите, кметството и читалището за всички Национални празници
Паметник на загиналите във войните с. Болярино,      Раковски,     Пловдив В парка да кметството Общинска Герои от войната Поднасяне на цветя от близки на загиналите
Паметник на загиналите в Балканската война 1912-1913 гр. Раковски
кв. Секирово           Раковски                Пловдив
В двора на църквата „Свети Архангел Михаил” Паметник – общински
Земята – на църквата
Герои от войната При посещение на църквата, поднасяне на цветя от близки на загиналите
Паметник на загинали партизани и ятаци от селото с. Стряма        Раковски       Пловдив В парка да кметството Общинска Герои от войната Поднасяне на цветя от близки на загиналите
Паметник на загиналите през 2-рата Световна война с. Чалъкови       Раковски      Пловдив На центъра до читалището Общинска Герои от 2-рата Св. Война На 2-ри юни до 1989 г., поднасяне на венци и цветя
Паметник на загиналите в Отечествената война1944-1945 г.   гр. Раковски
кв. Ген. Николаево      Раковски            Пловдив
На центъра до кметството Общинска Герои от войната На 9-ти май,поднасяне на цветя и венци от кметството, читалището и близки на загиналите
Паметни плочи на загиналите в 1-вата и 2-рата Св. Война с. Шишманци,   Раковски,     Пловдив На стената на кметството Общинска Герои от войните На 9-ти май – поставяне на венци и цветя
Паметник на загиналите във 2-рата Св. Война с. Момино село   Раковски     Пловдив На центъра срещу кметството Общинска Отечествената война Поднасяне на цветя от близки на загиналите, от кметството и читалището на 2-ри юни
Бойково              „Родопи”                   Пловдив Пред кметството Публична общинска Загиналите във войните 23 април
Бойково              „Родопи”                   Пловдив Пред кметството Публична общинска Загиналите във войните 23 април
Бойково              „Родопи”                   Пловдив Пред читалището Публична общинска Загиналите във войните 23 април
Паметник на загиналите 1912-1913 г. и 1915-1918 г. Село Брестник, общ „Родопи”, обл. Пловдив
Пред кметството
На площада Публична общинска Герои от Балканска и Първа световна войни Архангелова задушница
Паметна плоча на загиналите за Родината Село Брестовица, общ „Родопи”, обл. Пловдив
Кв. 67, УПИ V-Църква, западна страна на
камбанарията
Западна страна на камбанарията Намира се на стената на обект на Църковно настоятелство при храм
„Св. Теодор Тирон”
Герои от войните 2 юни, с рецитал, заря
Паметник на загиналите във войните
през 1912 – 1913г. и 1915 – 1918г.
С. Цалапица, Общ. „Родопи” област Пловдив В двора на Църква „Св. Архангел Михаил” Гранит Войните1912-1913 и 1915-1918 Архангелова задушница
Паметна плоча Дедево                 „Родопи”                   Пловдив Стараньовища-Кълвачовия харман Публична общинска Обявяването на септемврийското въстание
в с.Дедово
22.09 поклонение и венци
Военен паметник на героите от войните Храбрино              „Родопи”                   Пловдив До гробищния парк Публична общинска Загиналите във войните 02 юни
Паметник на загиналите летци и авиационни специалисти в под. 32040 пред щаба в под.32040 крумово пред щаба в под.32040 крумово Държавна; собственост на МО В памет на загинали действащи военнослужещи 12 април; 24 юли; 16 октомври; 27 октомври
Тържествен ритуал съгласно УВС на РБ
В чест на падналите за Родината лилковци Лилково                „Родопи”                   Пловдив На площада на селото Публична общинска Балканска и Първа световна война Архангелова задушница
Паметник на загиналите в
Отечествената война 1944-1945 г.
Марково                      „Родопи”                   Пловдив  ул. „Захари Стоянов”  В южната част на малкия парк Публично – общинска Герои от войните На 03 март и на 02 юни
Поднасяне на цветя и венци
Паметник на загиналите в
Отечествената война 1944-1945 г.
Първенец            „Родопи”                   Пловдив Зелена  площ  пред  НЧ  “ Съзнание “ Общинска Герои  от  войните Първи  юни – поднасяне на цветя и венци.
Паметник на загиналите герои от с. Устина по време на войните. село Устина,      община „Родопи,      област Пловдив ул. „Никола Петков” №37А, УПИ културен дом, кв. 58 по плана на с. Устина Собственост на Кметство с. Устина, общинска земя. Герои от войните 03. март с поставяне на венци
Паметник на загиналите
в отечествената война
Ягодово              „Родопи”                   Пловдив В парка на селото Публична общинска Отечествената война 02.06.
Паметник на обединението и участниците във войните 1912-1918г. гр. Кричим, общ. Кричим Пловдивска гр. Кричим, пл. „Обединение“ Паметникът е общинска собственост като земята под него е публична общинска собственост. Взели участие в кричимци в Обединението на България и на загиналите участници вив войнате през 1912 и 1918г.
Паметник на загиналите през войните жители от с. Домлян село Домлян, община Карлово, област Пловдивска В градинката на центъра в с. Домлян Общинска собственост Герои от войните На 06 септември –Съединението на България и празника на селото
Алея  „Войнската слава на Карлово” град Карлово, община Карлово,  област Пловдив ул. „Генерал Карцов” – в градинката северо-източно от централния вход на 61 Стрямска механизирана бригада-  над северната пешеходна алея на улицата /по посока към центъра на града/, започвайки от Паметника в памет на българските войни паднали в борбата срещу световния тероризъм в източна посока Публична Общинска собственост Посветено на паметта на личности, свързали името и дейността си с войнската слава на Карлово и региона. Ежегодно, свързано с рождението или кончината на войните, на които са посветени паметните плочи.
Паметник на загиналите във войните за България от село Куртово село Куртово, общ. Карлово, обл. Пловдив Градинката /тревна площ/ – 50 м. югоизточно от сградата на Кметството. Общинска собственост В памет на загиналите от село Куртово във войните за България 1913-1918г.  и 1914-1944 г. 06.май
Паметна плоча на загинали през
отечествената война 1944 – 1945г.
от с.Строево
с.Строево , община Марица , област Пловдив На чешма в центъра на с.Строево Общинска собственост В памет на загиналите герой през
отечествената война 1944 – 1945г.
от с.Строево
По случай национални събития се поставят венци и цветя.
Паметни плочи на загинали във войните от 1912 – 13г. ,
1915 – 18г. от с.Строево
с.Строево , община Марица , област Пловдив На стената на църквата „Св.Николай“ Българската православна църква Паметни плочи на загинали във войните от 1912 – 13г. , 1915 – 18г. от с.Строево По случай национални събития се поставят венци и цветя.

Повече информация за военните паметници може да намерите на адрес: https://opendata.government.bg