Постоянната секторна комисия „Тракия икономическа зона“ (ПКТИЗ)

Постоянната секторна комисия „Тракия икономическа зона“ (ПКТИЗ)

Постоянната секторна комисия „ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА“ (ТИЗ) е създадена е на 27.02.2015 година на редовно заседание на Областния съвет за развитие на област Пловдив, с Протокол №1/27.02.2015 година и Решение: Към областния съвет за развитие на област Пловдив да се създаде постоянна секторна комисия „Тракия икономическа зона“ в предложения състав на основание чл. 22, ал. 5 от Закона за регионалното развитие.

„Тракия икономическа зона“ се обособи като район за целенасочена подкрепа от държавата. Институционалната форма на ТИЗ се осъществява в рамките на Закона за регионалното развитие. 9 общини /Пловдив, Асеновград, Калояново, Куклен, Марица, Първомай, Раковски, Родопи, Стамболийски/ и 2 сдружения „Клъстер проектиране и строителство“ и „Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив“ са подписали на 20 март 2014 година Меморандум за активна подкрепа за реализацията на ТЗИ като двигател на регионалното развитие.

Постоянната секторна комисия „Тракия икономическа зона“ (ТИЗ) в качеството си на ръководна структура с консултативни функции следва да:

 • Приема Решения за Областната стратегия за развитие на РЦПД (район за целенасочена подкрепа от държавата);
 • Обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа;
 • Обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на Областната стратегия за развитие, включително и финансиране на общински проекти в рамките на ТИЗ;
 • Съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на Областната стратегия за развитие и РЦПД;
 • Извършва анализаторска дейност и предлага на министерства и на общините промени в нормативните актове.
 • Създава инициативи пред компетентните органи, свързани с промени в законодателството, което ограничава възможността за ползване на финансова подкрепа за проекти, разработвани в РЦПД „Тракия икономическа зона“.

Състав на комисията

Дейност на комисията

Контакти

 • адрес: гр. Пловдив 4002, пл.“Н. Мушанов“ № 1
 • тел.: (032) 605 541; (032) 605 512
 • тел.: 0800 11 032
 • факс: (032) 627 104
 • e-mail: ei@pd.government.bg

Последна редакция на 20 октомври, 2022 в 09:29

Skip to content https://www.livechatalternative.com/