Декларации по ЗПКОНПИ

Декларации по чл. 35, ал. 1 във вр. с § 2, ал. 2 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подадени от служителите на Областна администрация Пловдив

СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ

СлужителДлъжностчл. 35, ал. 1, т. 1чл. 35, ал. 1, т. 2
Ангелина ТоневаЮрисконсулт
Анжела КостадиноваГлавен експерт
Анна ПаскалеваГлавен експерт
Апостол АпостоловГлавен юрисконсулт
Венелин ХристовГлавен експерт
Вера ИсаковаСтарши счетоводител
Вержин ХугасянСтарши юрисконсулт
Видко ГошевГлавен експерт
Гергана СтояноваНачалник отдел КЕИ
Дамяна ТюлеваСтарши експерт
Данчо ЖелевГлавен експерт
Доника НиколоваСтарши експерт
Елена КрушковаГлавен специалист
Ема ДочковаНачалник отдел
Емилия МолловаЮрисконсулт
Ива КироваЮрисконсулт
Йордан КюмюрджиевГлавен секретар
Кристина АтанасоваГлавен експерт
Маргарита ВранковаСтарши експерт
Мариана КискиноваГлавен експерт
Мария КироваМладши експерт
Мартина НачеваГлавен специалист
Миглена ГърковаЮрисконсулт
Милка МинчеваГлавен специалист
Митко СтойчевГлавен експерт
Николай АджеларовПо чл. 81б от ЗДСл
Николай КировГлавен експерт
Симеон НиколовМладши експерт
Снежана АлександроваПо чл. 81б от ЗДСл
Соня ОвнароваГлавен специалист
Стефина ТраницоваГлавен юрисконсулт
Тихомира КулинскаСтарши експерт
Цветана УзуноваСтарши счетоводител

СЛУЖИТЕЛИ НА АСОЦИАЦИЯ ПО В и К ПЛОВДИВ

СлужителДлъжностчл. 35, ал. 1, т. 1чл. 35, ал. 1, т. 2
Евелин ПарасковГлавен секретар

Забележка:

  1. Декларациите на служителите от Областна администрация Пловдив са подадени пред органа по назначаване – Областен управител на област Пловдив и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.
  2. Личните данни в декларациите са заличени съгласно Закона за защита на личните данни.
  3. Всички служители на администрацията са подали декларации в законоустановения срок.

Последна редакция на 14 май, 2021 в 14:09

https://www.livechatalternative.com/