Декларации по ЗПКОНПИ

Декларации по чл. 35, ал. 1 във вр. с § 2, ал. 2 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подадени от служителите на Областна администрация Пловдив

СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ

СлужителДлъжностчл. 35, ал. 1, т. 1чл. 35, ал. 1, т. 2
Анелия ИвановаГлавен счетоводител
Ангелина ТоневаЮрисконсулт
Анжела КостадиноваГлавен експерт
Анна ПаскалеваГлавен експерт
Апостол АпостоловГлавен юрисконсулт
Венелин ХристовГлавен експерт
Вержин ХугасянСтарши юрисконсулт
Видко ГошевГлавен експерт
Дамяна ТюлеваСтарши експерт
Данчо ЖелевГлавен експерт
Добриана КараджоваГлавен юрисконсулт
Доника НиколоваСтарши експерт
Ема ДочковаНачалник отдел
Емилия МолловаЮрисконсулт
Ива КироваЮрисконсулт
Иванка ИвановаГлавен юрисконсулт
Калина СтояноваСтарши юрисконсулт
Кристина ЧорбаджийскаСтарши експерт
Люба ПееваГлавен юрисконсулт
Маргарита ВранковаСтарши експерт
Мариана КискиноваГлавен експерт
Мария КироваМладши експерт
Мартина НачеваГлавен специалист
Миглена ГърковаЮрисконсулт
Милена СърбаковаСчетоводител
Милка МинчеваГлавен специалист
Митко СтойчевГлавен експерт
Надя КолеваСтарши експерт
Никол ЕленковаМладши експерт
Поля ТодороваДиректор на дирекция АПОФУС
Светлана ЖиловаМладши експерт
Симеон НиколовМладши експерт
Стефина ТраницоваГлавен юрисконсулт
Таня ИлиеваСтарши експерт
Тихомира КулинскаСтарши експерт

СЛУЖИТЕЛИ НА АСОЦИАЦИЯ ПО В и К ПЛОВДИВ

СлужителДлъжностчл. 35, ал. 1, т. 1чл. 35, ал. 1, т. 2

Забележка:

Заповед № РД-20-157/06.12.2023г. Относно: Утвърждаване на образци на декларации по Закона за противидействие на корупцията. 

  1. Декларациите на служителите от Областна администрация Пловдив са подадени пред органа по назначаване – Областен управител на област Пловдив и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.
  2. Личните данни в декларациите са заличени съгласно Закона за защита на личните данни.
  3. Всички служители на администрацията са подали декларации в законоустановения срок.

Последна редакция на 17 януари, 2024 в 14:51

Skip to content https://www.livechatalternative.com/