Декларации по ЗПКОНПИ

Декларации по чл. 35, ал. 1 във вр. с § 2, ал. 2 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подадени от служителите на Областна администрация Пловдив

СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ

СлужителДлъжностчл. 35, ал. 1, т. 1чл. 35, ал. 1, т. 2
Ангелина ТоневаЮрисконсулт
Анжела КостадиноваГлавен експерт
Анна ПаскалеваГлавен експерт
Апостол АпостоловГлавен юрисконсулт
Венелин ХристовГлавен експерт
Вержин ХугасянСтарши юрисконсулт
Видко ГошевГлавен експерт
Дамяна ТюлеваСтарши експерт
Данчо ЖелевГлавен експерт
Доника НиколоваСтарши експерт
Ема ДочковаНачалник отдел
Емилия МолловаЮрисконсулт
Ива КироваЮрисконсулт
Маргарита ВранковаСтарши експерт
Мариана КискиноваГлавен експерт
Мария КироваМладши експерт
Мартина НачеваГлавен специалист
Миглена ГърковаЮрисконсулт
Милка МинчеваГлавен специалист
Митко СтойчевГлавен експерт
Симеон НиколовМладши експерт
Стефина ТраницоваГлавен юрисконсулт
Тихомира КулинскаСтарши експерт

СЛУЖИТЕЛИ НА АСОЦИАЦИЯ ПО В и К ПЛОВДИВ

СлужителДлъжностчл. 35, ал. 1, т. 1чл. 35, ал. 1, т. 2

Забележка:

  1. Декларациите на служителите от Областна администрация Пловдив са подадени пред органа по назначаване – Областен управител на област Пловдив и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.
  2. Личните данни в декларациите са заличени съгласно Закона за защита на личните данни.
  3. Всички служители на администрацията са подали декларации в законоустановения срок.

Последна редакция на 16 февруари, 2023 в 12:05

Skip to content https://www.livechatalternative.com/